Sukupolvenvaihdos / maatilan omistajanvaihdos 

ELY-keskukset rahoittavat maatalousyrittäjää maatilan sukupolven- ja omistajanvaihdoksessa nuoren viljelijän tilanpidon aloittamistuella.

Nuoren viljelijän aloitustuki myönnetään hakijalle, joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta päävastuullisena maatalousyrittäjänä harjoittamaan maataloutta ja on hakemuksen vireillä tullessa alle 41–vuotias.

Nuoren viljelijän aloitustukea koskevan hakemuksen liitteenä on oltava liiketoimintasuunnitelma.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Sukupolvenvaihdos / maatilan omistajanvaihdos - Pohjois-Savo

Nuoret viljelijät ovat yksi pääteemoista kuluvalla ohjelmakaudella. Arvioiden mukaan aloitustukeen oikeutettujen tilojen lukumäärä on Pohjois-Savossa noin 45 kappaletta vuodessa.

Tavoitteena on, että vuositasolla maito- ja lihatiloilla tehdään vähintään noin 30 sukupolvenvaihdosta. Muiden tilojen (viljanviljely ja nurmi) sukupolvenvaihdosten määrä vuositasolla on noin 10 kpl.

Vuonna 2017  Pohjois-Savossa tehtiin 14 myönteistä aloitustukipäätöstä.


Päivitetty