ELY-keskukset vastaavat alueensa sivistystehtävistä ja aluekehittämisestä erityisesti koulutuksen, elinkeinoelämän, viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä. Sivistystehtävässä korostuvat elinkeinoelämän ja alueen kehittämisen näkökulmat.  Sivistyksen tehtävissä merkittäviä ovat monihallinnolliset, -alaiset ja -ammatilliset alueen kehittämiseksi painotetut sisällöt. Sivistystehtävissä luodaan yhteistyöhön verkostoja, joiden tehtävänä on alueen elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden parantaminen päätöksenteossa sekä toimijoiden ja kansalaisten kanssa. Sivistystehtävät ELY-keskuksissa sisältävät koulutuksen, kulttuurin ja luovien alojen teemoja yhdistettynä muun muassa kansainvälisyyteen. Ne limittyvät esimerkiksi elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen, ennakointiin ja nuorisotakuuseen.

ELY-keskukset koordinoivat ohjauksen, kulttuurin ja nuorisotakuun aluekehittämistä paljolti elinkeinoelämän näkökulmista. ELY-keskukset esimerkiksi kokoavat verkostoja, joiden avulla voidaan luoda nuorille ja kaikenikäisille kynnyksettömiä palveluja. Yhteistyön avulla verkostojen työ helpottuu ja paranee.

Yhteistyö parantaa esimerkiksi toisen ja kolmannen asteen koulutuksen laadun ja määrän ennakointiosaamista ja koulutustarjonnan suunnittelua alueellisesta näkökulmasta. Se luo myös mahdollisuuksia järjestää koulutusta alueen työvoiman tarpeista ja kehittää osaamista pitkäjänteisesti. 

Sivistyksen koordinointitehtävät, verkostojen koulutukset, yhteistyö- sekä viestintätilaisuudet ja muut tapahtumat usein yhdessä kumppaneiden kanssa parantavat alueen osaamista ja yhdessä tekemistä. Viestintä on tärkeä osa näitä koordinointitehtäviä, jotka uudistavat osaamispohjaa alueiden kasvuun ja kehittämiseen. Niiden pitkäaikaisia vaikuttavuustuloksia parhaimmillaan ovat esimerkiksi erilaisten verkostojen johtamisen kohentuminen, nuorten matalan kynnyksen tai kynnyksettömien palveluiden leviäminen koko Suomeen Ohjaamo-tyyppisinä palveluina kaikenikäisille, nuorten kokeman osallisuuden lisääntyminen, verkostoissa strategisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaan toimiminen ja viestinnän monimuotoistuminen. 

TIETOA ALUEELTA

Sivistys - Kainuu

Kainuun ELY-keskuksessa sivistys- ja kulttuuritehtävistä vastaa Yritys- ja työvoimapalvelut -yksikkö.

Lisää tietoa elinikäisestä ohjauksesta, ennakoinnista sekä kulttuuriin ja luovaan talouteen liittyvistä tehtävistä sekä tehtävistä vastaavien yhteystiedot löydät alasivuilta.

Tutustu myös Kainuu-ohjelmaan, johon on yhdistetty strategia ja maakuntasuunnitelma vuoteen 2035 sekä maakuntaohjelma. Linkin Kainuun liiton sivuilla sijaitsevaan ohjelmaan löydät sivun oikeasta reunasta Alueelliset linkit > Muualla verkossa.  


Päivitetty