› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset vastaavat alueensa sivistystehtävistä ja aluekehittämisestä erityisesti koulutuksen, elinkeinoelämän, viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä. Sivistyksen tehtävissä merkittäviä ovat monihallinnolliset, -alaiset ja -ammatilliset alueen kehittämiseksi painotetut asiat. Sivistystehtävissä luodaan yhteistyöhön verkostoja, joiden tehtävänä on alueen elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden parantaminen päätöksenteossa sekä toimijoiden ja kansalaisten kanssa. Merkittävää on yhdistää erilaisten yhteistyömenetelmien keinoin eri hallinnonaloja esimerkiksi nuorisotakuussa ja oppimisessa.

ELY-keskukset koordinoivat nuorisotakuuta sekä seuraavat sen toteutumista alueillaan. ELY-keskusten tehtävä on koota verkostoja ja kannustaa luomaan nuorille kynnyksettömiä palveluja verkostoyhteistyön keinoin kaatamalla hallinnon rajoja ja madaltamalla verkostojen yhteistyötä.

Yhteistyö parantaa esimerkiksi toisen ja kolmannen asteen koulutuksen laadullista ja määrällistä ennakointiosaamista ja koulutustarjonnan suunnittelua alueellisesta näkökulmasta. Se luo myös mahdollisuuksia järjestää alueen työvoiman tarpeista koulutusta ja kehittää osaamista pitkäjänteisesti.

ELY-keskukset järjestävät sivistysalan koulutuksia, yhteistyö- sekä viestintätilaisuuksia ja muita tapahtumia usein yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tilaisuudet ovat useimmiten lyhytkestoisia.

TIETOA ALUEELTA

Sivistys - Häme

Hämeen ELY-keskus hoitaa osaamisen ja kulttuuritoimen tehtäviä Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Lisätiedot: Kulttuuri- ja koulutusasiantuntija Kristiina Juusti, puh. 0295 025 052.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa