Kehittämishankkeet

ELY-keskukset rahoittavat mm. EU:n rakennerahastohankkeita sekä maaseudun kehittämis- ja työllisyyshankkeita. Hankkeet edistävät

 • koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista
 • nuorten työllistymistä
 • työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventymistä
 • koulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää
 • taide- ja kulttuuripalveluiden uusia muotoja ja saavutettavuutta
 • kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia
 • monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajien kotoutumista
 • työurien pidentämistä

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät voivat saada kehittämistehtävään valtionavustusta vuonna 2014. Valtakunnallisten hankkeiden valtionavustusten myöntämisestä vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Alueellisten hankkeiden valtionavustuksista vastuu jakautuu seuraavasti:

 • Pirkanmaan ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savon ELY-keskus: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo
 • Uudenmaan ELY-keskus: Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Satakunta ja Varsinais-Suomi
 • Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: Ruotsinkielisten koulutuksen järjestäjien hakemukset

Harkinnanvaraista valmistelurahoitusta voidaan myöntää vaativien tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun. ELY-keskukset tukevat yhteistyössä opetus- kulttuuriministeriön kanssa hankkeita, jotka edistävät

 • taiteen ja kulttuurin kunta- ja aluehallinnon kehittämistä
 • kulttuurin matkailullista tuotteistamista
 • luovan talouden ja yrittäjyyden edistämistä.

ELY-keskukset rahoittavat luovien ja kulttuurialojen yrittäjyyttä ja sen kehittämistä. Rahoitus ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu yksinomaan kulttuurin ja luovan talouden toimijoille. 

TIETOA ALUEELTA

Kehittämishankkeet - Etelä-Savo

Vuonna 2015 Etelä-Savon ELY-keskuksessa yksi merkittävä kehittämiskohde ja hankekokonaisuus ovat alueelliset Ohjaamot, jotka tarjoavat rinnalla kulkevia ja kynnyksettömiä nuorten palveluita kootusti. Nuoret saavat eväitä itsenäiseen elämään, koulutukseen ja työhön elämän siirtymävaiheissa. Nuorten palveluiden lisäksi tavoitteena on saada tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita kaikenikäisille. Tavoitteena on löytää näille pysyvät menetelmät ja rahoituskeinot. Hankkeiden avulla voidaan vauhdittaa niitä.

Peda.netista löytyvät elinikäisen oppimisen ja nuorisotakuun aineistot, jotka sisältävät taustamateriaaleja kehittämishankkeisiin. Nuorisotakuu Etelä-Savo on myös Facebookissa, jossa voidaan viestiä hankkeiden vaikutuksista


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa