Sinisen biotalouden hankkeiden haku

  • Hakuaika on päättynyt 14.7.2017

Sinisen biotalouden kärkihankerahoitus

Pääministeri Sipilän strategisen hallitusohjelman toimenpidesuunnitelmassa on varattu rahoitusta sinisen biotalouden kärkihankkeen edistämiseen.

Hakumenettelyn puitteissa voidaan myöntää tukea hankkeisiin yhteensä enintään 1 500 000 euroa. Kuhunkin hakuteemaan on varattu rahoitusta 500 000 euroa. Mikäli hakuteemassa jää käyttämättä rahoitusta tai teemaan ei tule hyväksyttäviä hakemuksia, ministeriö voi siirtää käyttämättä jääneen rahoituksen muihin teemoihin.

Avustettavat hankkeet

Maa- ja metsätalousministeriö avaa määräaikaisen hakumenettelyn sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi seuraavissa teemoissa:

1. Vesialan kansainvälistymisen vauhdittaminen
2. Vesistömatkailun uudet palvelukonseptit
3. Vesistöissä olevien ravinteiden ja energian kestävä hyödyntäminen

Avustuksen hakeminen

Hakuaika päättyy 14.7.2017. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä kirjallisesti klo 16.15 mennessä Etelä-Savon ELY-keskukseen. Hakemukseen tulee liittää tarkempi hankesuunnitelma, jonka pituus on enintään 15 sivua.

Hakemukset lähetetään Etelä-Savon ELY-keskukselle sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Etelä-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 164, 50101 Mikkeli.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.