Satakunnan EU-hankkeet           

Ohjaamo Satakunta

Juha Laine, työllisyyden hoidon päällikkö, 044 701 1048

Ohjaamo Satakunta (ESR) on paikka, joka tarjoaa kaikille nuorille palveluja matalan kynnyksen periaatteella. Ohjaamossa nuori kohtaa useita eri alojen asiantuntijoita. Häntä ei siirrellä viranomaiselta toiselle vaan hänestä ja hänen asioistaan otetaan vastuu.

Työpeili

Kaarina Latostenmaa, projektipäällikkö, 044 710 3662

Työpeilissä kehitetään reflektoivan kehittymisen vertaisryhmämalli mikro- ja pienyrityksille. Työpeili hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella.

Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla - osaamisen kehittämisen pilotointi

Ulla-Maarit Jaakkola, projektipäällikkö, 040 826 2711

Hankkeessa (ESR) on tavoitteena välittää käytännöllistä tietoa kestävästä kehityksestä mikro- ja pk-yrityksiin tukemalla yritysten osaamisen uudistumista kohti kestävää kehitystä ja vahvistamalla yritysten siirtymistä kohti resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa.

WINKKARI

Katri Tuuha, projektipäällikkö, 044 455 8326

Hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden nopeaa siirtymistä työelämään, sekä työttömien henkilöiden hakeutumista oppilaitokseen. Winkkari -hanke kohdistuu erityisesti koulutuksesta työmarkkinoille siirtymisen nivelvaiheeseen. Hanke on ESR-osarahoitteinen.

Ahkerasti yhdessä

Raisa Ranta, projektipäällikkö, 044 765 1565

Hankkeen aikana luodaan uusia työllistymismahdollisuuksia kohtauttamalla pienimuotoisia työtehtäviä ja työnhakijoita sekä tarjotaan työnhakutaitoja edistävää valmennusta työnhakijoille ja heidän kanssaan toimiville yhdistyksille. Ahkerasti yhdessä -hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella.

Digimieli

Sari Merilampi, projektipäällikkö, 044 710 3171

Digimieli (ESR) hankkeessa kehitetään ja tutkitaan täysin uudenlaista nuorten mielen hyvinvointia ja työllistymistä tukevia monialaisia palveluita. Uudenlaisena tulokulmana on kehittää nuorten työvoimapalveluja tukevia mielenterveyspalveluja.

Tuetusti tulevaisuuteen

Johanna Huhtala, toiminnanjohtaja, 040 720 5825

Tuetusti tulevaisuuteen hankkeen tavoitteena on uusintarikollisuuden vähentäminen, vankien parempi sopeutuminen ja kiinnittyminen yhteiskuntaan sekä heidän pääsemisensä palveluiden piiriin. Hankkeessa luodaan eri verkostotoimijoista koostuva toimintamalli vankilasta vapautuvien henkilöiden tukemiseen Satakunnassa. Hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella.

Live - Lisää vetovoimaa

Jaana Kilpinen, projektipäällikkö, 050 428 3154

Tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomessa ja Satakunnassa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteuttavilla toimenpiteillä. Hanke toteutetaan ESR-rahoituksella.

INKA Satakunta - innovatiiset kasvupalvelut Satakunnassa

Päivi Lankoski-Raitio, projektikoordinaattori, 0295 022 039

Maakuntauudistuksen yhteydessä toteuttavassa kasvupalvelu-uudistuksessa tuotantoa avataan kilpailulle tavoitteena monituottajamalli. INKA Satakunta -hanke (ESR) toimii kokeilu- ja kehittämisalustana tulevien kasvupalveluiden suunnitt  elussa ja uudistuksessa.

FEELIX: Tulevaisuuden työtaidot - Future work skills

Kaarina Latostenmaa, projektipäällikkö, 044 710 3662

Hankkeessa (ESR) kehitetään kansainvälisen ja kotimaisen yhteistyön kautta tulevaisuuden työtaitoihin keskittyvää vertaisryhmätoimintaa täydentämään nuorten ja vastaavassa asemassa olevien siirtymävaiheiden palveluita.

SATADUUNIA - Työikäisten monialaisen palvelun ja työhönvalmennuksen kehittäminen Satakunnassa

Mari Niemi, hanketoiminnan päällikkö, 044 707 7795

Hankkeessa luodaan maakuntaan monialaiset, varhaisen vaiheen palvelut, joissa työikäiset saavat tarvettaan vastaavia palveluja mahdollisimman oikea-aikaisesti. Sataduunia -hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella.

Opin portailta työelämään Satakunnassa

Pia Sahonen, TKI-asiantuntija, 040 552 2742

Hanke (ESR) vastaa alueelliseen tarpeeseen sujuvoittaa maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten ja kv-tutkinto -opiskelijoiden opintojen loppuvaiheen ja työelämän välistä siirtymää.

UPPO - ulkopuolelta polkuja osaamiseen

Ari Reunanen, projektipäällikkö, 050 538 2857

Hanke hakee uudenlaisia ratkaisuja nuorten ja aikuisten osallisuuden lisäämiseksi Satakunnan alueella. Hankkeessa kehitetään kohderyhmää osallistava, kiinnipitävän ohjauksen malli. Hanke on ESR-osarahoitteinen.

DigiNepsy - Neuropsykiatristen asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn

Sari Merilampi, tutkijayliopettaja, 044 710 3171

DigiNepsyn (ESR) päätavoitteena on työikäisten ja nuorten aikuisten neuropsykiatristen henkilöiden työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen teknologian keinoin. Tuloksena syntyy teknologiatyökaluja ja uusia toimintamalleja, jotka hyödyntävät sekä neuropsykiatristen asiakkaiden arkea että heidän parissa työskentelevien ammattilaisten ohjaustyötä.

Fructus - toimintaa työelämäorientoituneille

Heidi Saviaro, hankepäällikkö,  044 068 4960

Hankkeen tavoitteena on toimintaan osallistuvien työllistymisen esteiden selvittäminen ja poistaminen. Fructus -hankkeessa hyödynnetään erilaisia arviointityökaluja ja -mittareita, joiden avulla tehostetaan osallistujien eteenpäinohjautumista  työelämään ja/tai muuhun työllistymistä edistävään toimintaan.  Hanke on ESR-osarahoitteinen.

WorkFLOW -kehittämisohjelma

Marika Lähde, projektipäällikkö, 044 710 5314

Hankkeen (ESR) avulla löydetään uusia näkökulmia ja käytäntöjä johtamiseen sekä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseen työpaikalla.

Matalan kynnyksen sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden tuki- ja kehittämiskeskus TUKEA

Niina Veko, toiminnanjohtaja, 044 577 2119

Pitkäaikaistyöttömillä työnhakijoilla avoimille työmarkkinoille siirtyminen on haastavaa ja heidän kokemuksensa omasta työ- ja toimintakyvystään on huono. TUKEAn tavoite pohjautuu alueella havaittuun tarpeeseen kehittää oikea-aikaista, yksilöllistä ja räätälöityä palvelua, jotta syrjäytymisen riski vähenee, pitkäaikaistyöttömien tilanne paranee ja työelämään tai koulutukseen siirtyminen onnistuu. Hanke on ESR-osarahoitteinen.

Rokokoo - Robotiikan koulutus kasvuyritysten ohjenuorana

Pia Halttunen, hankesuunnittelija, 044 710 3451

Robotiikan koulutus kasvuyritysten ohjenuorana –hankkeessa (ESR) keskitytään luomaan uutta osaamispääomaa ja levittämään sitä Satakuntaan, jotta alueen yritysten kilpailukyky kasvaa. Hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti merkittävä ROS-robottiekosysteemiin keskittyvä täydennyskoulutuskokonaisuus, joka osaltaan mahdollistaa Satakunnan älykkään erikoistumisen robotiikassa.

PLAY – pelillisyys työelämävalmiuksien kehittämisessä

Pauliina Merikivi, hankepäällikkö, 040 199 4131

PLAY - pelillilyys työelämävalmiuksien kehittämisessä haetaan uusia pelillistettyjä ratkaisuja siihen, kuinka työelämävalmiuksia tulisi ammatillisessa koulutuksessa kehittää ja samalla vähentää opintojen keskeyttämistä. Hanke on ESR-osarahoitteinen.

Kokemuksella Duuniin!

Raisa Ranta, projektipäällikkö, 044 765 1565

Kokemuksella Duuniin! (ESR) edistetää työllisyydenhoidon asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelukokonaisuuksien kehittämistä kokemustoiminnan avulla. Hankkeen aikana koulutetaan työllisyyspalveluiden kokemusasiantuntijoita ja perustetaan kehittäjätiimejä, jotka arvioivat olemassa olevia järjestöjen ja julkisen sektorin työllisyyspalveluita sekä antavat kehittämisehdotuksia palveluiden asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Satakunnan pelillisyysverkosto

Pirita Ihamäki, projektipäällikkö, 040 164 6339

Satakunnan pelillisyysverkosto -hankkeen (EAKR) tavoitteena on yhdistää pelillisyys ja sen tarjoavat uudet mahdollisuudet vakiintuneisiin toimintatapoihin, kuten teollisuuteen ja palvelutoimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi pelillisten elementtien hyödyntämistä vaikkapa valmistavassa teollisuudessa, jossa pelillistäminen voi olla tapa työvoiman osaamisen kehittämiseen, työturvallisuuden edistämiseen, perehdyttämiseen tai asiakkaiden koulutukseen.

Päivitetty