Saariston liikennepalvelujen kehittäminen (LVM)

LVM:n verkkosivuille on nyt avattu saariston liikenne palveluna  -sivusto.  Sivustolle pääsee osoitteesta  http://www.lvm.fi/saariston-liikenne-palveluna

Liikennepalvelut Saaristomerellä ja Suomenlahdella

Tilannekuva 2016, raportti 99/2016

Merellisen saariston liikennepalveluja kehittävä kokeilu

Saaristoasiain neuvottelukunta 9.11.2016, aineisto (LVM)

Saaristoon tarvitaan uudenlaisia liikennepalveluja

Saaristoon halutaan synnyttää julkisesti rahoitettujen palvelujen rinnalle nykyistä enemmän markkinaehtoisia liikennepalveluja. Samalla tavoitteena on digitalisaation ja uudenlaisten palvelujen hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti.
Linkki tiedotteeseen, LVM 8.3.2016

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen;
Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet

Saaristoasiain neuvottelukunta 9.12.2015, linkki esitysaineistoon

Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.2015, linkki esitysaineistoon

Näkökulmia saariston liikennepalveluiden kehittämiseen

Saaristoseminaari 2.6.2015, linkki esitysaineistoon

Saaristoliikenteen järjestäminen tulevaisuudessa 

Saaristoliikenteen järjestämistä uudella tapaa pohditaan LVM:n johdolla. Lue lisää

Selvitystyön vaiheet

Keväällä 2015:  

Vaihe I: Tarveselvitys ja palveluihin liittyvät yleiset periaatteet

 • Selvitys saariston liikennepalvelujen järjestämiseen liittyvistä tarpeista, odotuksista ja tavoitteista
 • Esitys saariston liikenne- ja kuljetuspalveluihin  liittyviksi  yleisperiaatteiksi
   

Vaihe II: Tarvittavien liikenne- ja kuljetuspalvelujen järjestäminen

Millainen liikenne- ja kuljetuspalvelujen kokonaisuus parhaiten vastaisi saariston eri käyttäjäryhmien tarpeisiin kestävällä tavalla ja miten valtion ja kuntien vastuulla olevat palvelut järjestetään

 • Kehitetään saariston liikennepalvelujen järjestämiseen  nykyistä fiksumpi malli  (2015)  
  - Nykyisten liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämispotentiaali
  - Tiedon ja tietopalvelujen hyödyntäminen
  - Markkinaehtoisten liikenne- ja kuljetuspalvelujen hyödyntäminen
  - Kokonaispalvelun saumattomuus, joustavuus
  - Palvelujen hinnoittelun periaatteet
  - Valtion ja kuntien vastuulla oleva palvelukokonaisuus ja sen hankintamenettelyt 
   
 • Kokeillaan uutta konseptia nykyisten sopimusten rinnalla (2016 -17) 
   
 • Hyödynnetään kokeilusta saadut kokemukset seuraavalla hankintakierroksella nykyisten sopimusten päättyessä (2019 -)
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa