Saaristoliikenne

Maantielauttojen ja yhteysalusliikenteen hoito on valtakunnallisesti keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskus vastaa 41 lauttapaikasta, joista suurin osa sijaitsee Turun saaristossa ja Itä-Suomen järvialueilla, sekä hoitaa liikenneyhteyksiä  10 yhteysalusreitillä Saaristomerellä ja 2 Suomenlahdella. Lisäksi ELY-keskus tukee yksityisiä lossiyhteyksiä ja kuljetuksia Sipoon, Loviisan, Inkoon ja Raaseporin saaristoissa sekä Saariston Rengasteillä.

Kuvituskuva
Kuva: Jarmo Vehkakoski

Nauvon kirkonkylän yhteysaluslaiturin rakentaminen käynnissä

Varsinais-Suomen ELY-keskus rakennuttaa Nauvon kirkonkylässä uutta yhteysalusliikennelaituria. Uusi yhteysalusliikennelaituri rakennetaan Nauvon kirkonkylän satamalahteen vanhan jo puretun yhteysaluslaiturin paikalle. Yhteysalusliikenteen hoitamista jatketaan urakan aikana Keson telakan laiturin kautta. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja.

Laiturin rakennustyöt alkoivat  satama-altaan pienimuotoisilla ruoppaustöillä ja parhaillaan käynnissä ovat laiturin paalutustyöt. Tavoitteena on saada laituri liikenteelle vapuksi 2018. Tämän jälkeen Paraisten kaupunki toteuttaa satamassa päällystys- ja viimeistelytöitä.  Uusi keulaporttipaikka ja pistolaituri perustetaan teräksisille porapaaluille. Itse laituri on betonirakenteinen. Laiturin välittömään läheisyyteen järjestetään yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa alusten tarvitsemat vesi-, viemäri- ja sähköliittymät. Toteutettavilla toimenpiteillä parannetaan sataman liikennejärjestelyjä ja viihtyisyyttä.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

Yhteysalusliikenteen laituri Nauvossa 2.10.2017 alkaen toistaiseksi

Nauvon kk:n laiturityön takia hoidetaan Nauvon pohjoisen reitin liikenne Ernholmista. Lue lisää

Saariston raskaskuljetuspalvelu 2018

Varsinais-Suomen ELY-keskus hyödyntää saariston raskaskuljetuspalveluissa sopimusoptiota 2018. Saariston Merikuljetus Oy Meripojat ja Oy Skärgårdens Sjötransport Ab hoitavat saariston raskaskuljetukset sopimuskaudella 1.4.-20.12.2018. Ennakkotilauksia voi seurata osoitteessa kohdassa Raskaskuljetukset, oikean palstan kohdassa Oikopolut. Palvelun tilaajalla on tärkeä rooli logistisen toiminnan sujuvuuden varmistajana. Pidäthän huolen siitä, että tilaat kuljetuspalvelun viimeistään kaksi viikkoa ennen, ja että tilauksesi ajat pitävät. Laivan sijainti on nähtävissä reaaliajassa osoitteessa: www.marinetraffic.com.

Asiakaspalautteet

Maantielautta- ja yhteysalusliikenteessä liikennöitsijät vastaavat siitä, että palveluiden tuottamisessa noudatetaan hyviä toimintatapoja, joissa huomioidaan sujuvan liikenteen toimivuus, liikenne- ja työturvallisuus, ympäristönäkökohdat ja sekä matkustajien asiallinen kohtelu. Asiasi käsittelyn sujuvoittamiseksi, pyydämme sinua lähettämään palautteesi suoraan asianomaiselle liikennöitsijälle. Reittikohtaiset yhteystiedot löytyvät kunkin liikennöitsijän nettisivulta, kohdasta Aikataulut ja reitit .

Rahtikuljetukset yhteysaluksilla

Valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut (Laki saariston kehityksen edistämisestä 26.6.1981/1494). Velvoitteen hoitamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskus rahtaa  yhteysaluksia, joiden kapasiteetti vaihtelee kysynnän mukaan reiteittäin. Rahtia kuljetetaan reitillä liikennöivän aluksen kantokyvyn ja lastitilan mittojen mukaan. Tarkemmat tiedot alusten kantavuuksista ja nosturin kapasiteetista löytyvät liikennöitsijän nettisivulta, joihin ohjautuu kunkin reittialueen Aikataulut-sivuston kautta. 

Muut kuin vakituisesti saaristossa asuvat ohjataan ostamaan kuljetuspalvelunsa markkinoilta.

Kuljetusehdot

  • Kaikki rahdit on tilattava alukselta etukäteen
  • Nostettavat yksiköt on merkittävä kunnolla rahdin vastaanottajan sekä saaren nimellä
  • Turvallisuusriskien johdosta yhteysalusen tarjoamaan palveluun ei katsota kuuluvaksi veneiden nostoa vedestä ja laskua veteen
  • Kuljetuksista on esitettävä aluksen päällikölle tai henkilökunnalle rahtikirja, josta selviää rahdin vastaanottaja ja lähettäjä sekä yhteystiedot. Turvallisuussyistä ilman rahtikirjaa rahtia ei oteta alukselle. 
  • Vaarallisten aineiden kuljetukset on sovittava erikseen aluksen kanssa (esim. kaasupullojen ja bensiinin kuljetukset)
  • Ajoneuvojen (pois lukien mönkijät ja traktorit) kuljettaminen tiettömiin saariin ainoastaan mikäli aluksella on tilaa

 

 

 

 

 
Päivitetty

ota yhteyttä