Saaristoliikenne

Maantielauttojen ja yhteysalusliikenteen hoito on valtakunnallisesti keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskus vastaa 41 lauttapaikasta, joista suurin osa sijaitsee Turun saaristossa ja Itä-Suomen järvialueilla, sekä hoitaa liikenneyhteyksiä  10 yhteysalusreitillä Saaristomerellä ja 2 Suomenlahdella. Lisäksi ELY-keskus tukee yksityisiä lossiyhteyksiä ja kuljetuksia Sipoon, Loviisan, Inkoon ja Raaseporin saaristoissa sekä Saariston Rengasteillä.


Kuva: Jarmo Vehkakoski

Jumon laituri Iniössä poistuu valtion ylläpitämän yhteysliikenteen käytöstä 

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei ole useista sopimusneuvotteluista huolimatta päässyt uuteen, valtiolle mahdolliseen sopimukseen Iniössä sijaitsevan Jumon laiturin käyttöoikeudesta. Koska Jumon laiturin omistus on käydyissä neuvotteluissa todettu siirtyneen valtiolta yksityisomistukseen, ei ELY-keskus voi enää ylläpitää laituria. Yhteysalusliikenteen määrärahan käytön perusteet eivät myöskään salli määrärahan käyttämistä yksityisen perimään vuokraan tai muuhun rahalliseen korvaukseen.

Yllä olevasta johtuen yhteysalusliikenne Jumon laituriin lopetetaan 9.1.2017 alkaen. Siirrosta aiheutuu sekä aikataulu- että reittimuutoksia. JS Ferryway Ltd Oy, joka palvelusopimuksella hoitaa Iniön lisäreitin yhteysalusliikennettä, laatii syntynyttä tilannetta vastaavat aikataulut. Aikataulutiedotus: info.jsferryway@gmail.com.

Asiakaspalautteet

Maantielautta- ja yhteysalusliikenteessä liikennöitsijät vastaavat siitä, että palveluiden tuottamisessa noudatetaan hyviä toimintatapoja, joissa huomioidaan sujuvan liikenteen toimivuus, liikenne- ja työturvallisuus, ympäristönäkökohdat ja sekä matkustajien asiallinen kohtelu. Asiasi käsittelyn sujuvoittamiseksi, pyydämme sinua lähettämään palautteesi suoraan asianomaiselle liikennöitsijälle. Reittikohtaiset yhteystiedot löytyvät kunkin liikennöitsijän nettisivulta, kohdasta Aikataulut ja reitit .

Rahtikuljetukset yhteysaluksilla

Valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut (Laki saariston kehityksen edistämisestä 26.6.1981/1494). Velvoitteen hoitamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskus rahtaa  yhteysaluksia, joiden kapasiteetti vaihtelee kysynnän mukaan reiteittäin. Rahtia kuljetetaan reitillä liikennöivän aluksen kantokyvyn ja lastitilan mittojen mukaan. Tarkemmat tiedot alusten kantavuuksista ja nosturin kapasiteetista löytyvät liikennöitsijän nettisivulta, joihin ohjautuu kunkin reittialueen Aikataulut-sivuston kautta. 

Muut kuin vakituisesti saaristossa asuvat ohjataan ostamaan kuljetuspalvelunsa markkinoilta.

Kuljetusehdot

  • Kaikki rahdit on tilattava alukselta etukäteen
  • Nostettavat yksiköt on merkittävä kunnolla rahdin vastaanottajan sekä saaren nimellä
  • Turvallisuusriskien johdosta yhteysalusen tarjoamaan palveluun ei katsota kuuluvaksi veneiden nostoa vedestä ja laskua veteen
  • Kuljetuksista on esitettävä aluksen päällikölle tai henkilökunnalle rahtikirja, josta selviää rahdin vastaanottaja ja lähettäjä sekä yhteystiedot. Turvallisuussyistä ilman rahtikirjaa rahtia ei oteta alukselle. 
  • Vaarallisten aineiden kuljetukset on sovittava erikseen aluksen kanssa (esim. kaasupullojen ja bensiinin kuljetukset)
  • Ajoneuvojen (pois lukien mönkijät ja traktorit) kuljettaminen tiettömiin saariin ainoastaan mikäli aluksella on tilaa

 

 

 

 

 
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä