Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020

logo: Euroopan unioni

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkoi toukokuussa 2014. Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

TIETOA ALUEELTA

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Etelä-Savo

Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Itä-Suomessa Etelä-Savon  ELY-keskus hallinnoi myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten rakennerahastoasioita. Asiakaspalvelu säilyy kuitenkin alueilla ennallaan. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.                          

Linkkejä rakennerahastot.fi -sivuille:

Lisää tietoa Etelä-Savon alueen EAKR- ja ESR –rakennerahastoasioista löytyy rakennerahastot.fi  -Itä-Suomen osiosta oikealta palstalta.


Päivitetty