Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020

logo: Euroopan unioni

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkoi toukokuussa 2014. Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

Uuden yritystukilain mukaisen rahoituksen haku käynnistyi 15.9.2014. Lakimuutoksen myötä myös ELY-keskusten myöntämien yritystukien hakemiseen ja käsittelyyn käytettävää tietojärjestelmää päivitettiin. Jatkossa asiointi tapahtuu sähköisesti yrityksen KATSO-tunnisteen avulla.

TIETOA ALUEELTA

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Etelä-Suomi

Hämeen ELY-keskus tekee Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelman ESR-rahoituspäätökset sekä EAKR -yritystuki ja toimintaympäristötukipäätökset Etelä-Suomen osalta. Lisäksi Hämeen ELY-keskus rahoittaa pk-yritysten kehittämishankkeita ja yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeita kansallisella rahoituksella.

Rakennerahastot.fi

Ajantasaista tietoa rakennerahastoasioista Etelä-Suomen alueella löytyy Rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

Yritysrahoitus

Lisätietoa yritysrahoituksesta ELY-keskuksen verkkosivulta

 

    


Päivitetty