Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020

logo: Euroopan unioni

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkoi toukokuussa 2014. Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

TIETOA ALUEELTA

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa ELY-keskuksen toimialueella  rakennerahastojen ESR- ja EAKR sekä yritystukien hallinnointia hoitaa Keski-Suomen ELY-keskus  (RR ELY-keskus). Rahoituksen asiantuntijat palvelevat Seinäjoen toimipisteessä.

Etelä-Pohjanmaata koskeva rakennerahastotieto löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta Länsi-Suomen alueosiosta.

Ohjelmakauden ensimmäinen ESR haku on päättynyt 3.9.2014. Seuraava hakukierros alkaa joulukuussa 2014 ja päättyy helmikuun puolessa välissä 2015.

Yhteystiedot (rakennerahastot.fi)

Länsi-Suomen ESR- ja EAKR -haku 17.12.2014 - 16.2.2015

Pirkanmaan liitossa ja Keski-Suomen ELY-keskuksessa on haettavana Etelä-Pohjanmaan alueellisesta rahoituskehyksestä EAKR- ja ESR -rahoitusta.

Hankehaun tavoitteena on rahoittaa hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat rakennerahasto-ohjelman tavoitteita ja Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiaa sekä tuottavat uusia ratkaisuja ja pysyviä vaikutuksia.

Tarkemmat hakupainotukset ja hakuohjeet


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.