Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020

logo: Euroopan unioni

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkoi toukokuussa 2014. Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

TIETOA ALUEELTA

Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020 - Kaakkois-Suomi

1.1.2014 alkaen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueella  ESR- ja EAKR-hankkeiden hallinnointia hoitaa Hämeen ELY-keskus rakennerahastoELY-keskuksena (RR-ELYnä).  Kouvolassa toimiva henkilöstö jatkaa tehtäviään entiseen tapaan.

Kaakkois-Suomea koskeva rakennerahastotieto löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta Etelä-Suomen alueosiosta.


Päivitetty