Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkoi toukokuussa 2014. Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

Uuden yritystukilain mukaisen rahoituksen haku käynnistyi 15.9.2014. Lakimuutoksen myötä myös ELY-keskusten myöntämien yritystukien hakemiseen ja käsittelyyn käytettävää tietojärjestelmää päivitettiin. Jatkossa asiointi tapahtuu sähköisesti yrityksen KATSO-tunnisteen avulla.

TIETOA ALUEELTA

Kestävää kasvua ja työtä

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Kehittämisen painopisteet - Satakunta

Länsi-Suomen alueen asiantuntijoiden yhteystiedot
 

EU-ohjelmakauden 2014–2020 projektihaku - Satakunta

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun (ajalle 16.12.2016 - 1.3.2017) Länsi-Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta. Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

Tällä kertaa hakukierros sisältää myös kokeilukulttuuriin keskittyvän osion, jossa haetaan toteutettavaksi kestoajaltaan lyhyitä ja konkreettisiin toimenpiteisiin pohjautuvia kokeiluhankkeita. Kokeilukulttuuriosio painottuu seuraaviin teemoihin:

- Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen, kohderyhmänä työelämän ulkopuolella olevat miehet ja työttömät miehet (erityistavoite 8.1)

- Maahanmuuttajista kasvua (kaikki erityistavoitteet)

Lisätietoa kokeilukulttuurista löydät mm. www.kokeilevasuomi.fi  -sivustolta.

Kokeilukulttuuri-osion lisäksi rahoitusta voi hakea myös muihin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisiin hankkeisiin.

Varsinainen hakuilmoitus tarkempine hakuohjeineen löytyy Rakennerahastot.fi Länsi-Suomi -sivuston "Hakuajat"-osiosta.

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa