Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus

Rahoitus poro- tai luontaiselinkeinojen harjoittajille aloittamiseen ja investointeihin sekä paliskuntien investointeihin

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen harjoittajat voivat hakea investointi- ja aloitustukia Lapin ELY-keskuksesta. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen haku on alkuvaiheessa mahdollista vain paperilomakkeilla. Myöhemmin haku on mahdollista tehdä sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka ovat:

 
 

 

 

 

 • 16.1.–15.4.

 • 16.4.–15.6.

 • 16.6.–15.9.

 • 16.9.–15.1.

 
 

17.5.2017 käynnistynyt tukijakso päättyy 15.9.2017. Päätöstenteko alkaa aikaisintaan 16.9. ja tukien maksu aikaisintaan vuodenvaihteessa.

- See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/porotalous-ja-kolttalain-mukaiset-tuet/Sivut/poro_ja_luontaiselinkeinojen_tuet.aspx#sthash.PcvNCXB9.dpuf

Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka ovat:

 
 

 

 

 

 • 16.1.–15.4.

 • 16.4.–15.6.

 • 16.6.–15.9.

 • 16.9.–15.1.

 
 

17.5.2017 käynnistynyt tukijakso päättyy 15.9.2017. Päätöstenteko alkaa aikaisintaan 16.9. ja tukien maksu aikaisintaan vuodenvaihteessa.

- See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/porotalous-ja-kolttalain-mukaiset-tuet/Sivut/poro_ja_luontaiselinkeinojen_tuet.aspx#sthash.PcvNCXB9.dpuf

Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka ovat:

 • 16.1.–15.4.
 • 16.4.–15.6.
 • 16.6.–15.9.
 • 16.9.–15.1.

Todennäköistä on, että päätöstenteko alkaa vuonna 2017 vasta syyskuussa ja tukien maksu alkaa aikaisintaan vuodenvaihteessa.

Porotaloutta, luontaiselinkeinoja ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävät tutkimushankkeet

Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran porotalous- ja luontaiselinkeinotutkimuksen hankehallinnointi siirtyy Lapin ELY-keskukseen syksystä 2016 alkaen. Samalla hankkeiden hakuajankohta vaihtuu syksystä alkuvuoteen. Haun avaamisajankohdasta tiedotetaan erikseen.

Vuonna 2016 käynnistyvät ja meneillään olevat hankkeet hallinnoidaan hankkeiden loppuun saakka maa- ja metsätalousministeriössä. Rahoituksen saaneiden hankkeiden jatko- ja maksatushakemukset sekä loppuraportit toimitetaan ministeriöön entiseen tapaan.

Porotalouden eläinkohtainen tuki (porotuki)

Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla. 

Tukea maksetaan ruokakunnille (alueet C3 ja C4) poronhoitovuoden päättyessä poroluetteloon merkittyjen eloporojen lukumäärän perusteella. Tuensaajalla tulee olla valtioneuvoston asetuksella vuosittain säädettävä vähimmäiseloporomäärä.  

Tuensaajan tulee pitää kirjaa harjoittamansa porotalouden tuloista ja menoista (POMU). 

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät osakaskohtaiset tai paliskuntakohtaiset suurimmat sallitut eloporojen määrät. Tukea ei makseta myöskään ns. teurasrästiporoista.

Lisätietoja ja lomakkeet

Poro- ja luontaiselinkeinoja tukevat yritys- ja kehittämishankkeet

Lue lisää yritys- ja hanketuista.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa