Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus

Rahoitus poro- tai luontaiselinkeinojen harjoittajille aloittamiseen ja investointeihin sekä paliskuntien investointeihin

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen harjoittajat voivat hakea investointi- ja aloitustukia Lapin ELY-keskuksesta. Tukia haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka ovat:

 
 

 

 

 

 • 16.1.–15.4.

 • 16.4.–15.6.

 • 16.6.–15.9.

 • 16.9.–15.1.

 
 

17.5.2017 käynnistynyt tukijakso päättyy 15.9.2017. Päätöstenteko alkaa aikaisintaan 16.9. ja tukien maksu aikaisintaan vuodenvaihteessa.

- See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/porotalous-ja-kolttalain-mukaiset-tuet/Sivut/poro_ja_luontaiselinkeinojen_tuet.aspx#sthash.PcvNCXB9.dpuf

Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka ovat:

 
 

 

 

 

 • 16.1.–15.4.

 • 16.4.–15.6.

 • 16.6.–15.9.

 • 16.9.–15.1.

 
 

17.5.2017 käynnistynyt tukijakso päättyy 15.9.2017. Päätöstenteko alkaa aikaisintaan 16.9. ja tukien maksu aikaisintaan vuodenvaihteessa.

- See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/porotalous-ja-kolttalain-mukaiset-tuet/Sivut/poro_ja_luontaiselinkeinojen_tuet.aspx#sthash.PcvNCXB9.dpuf

Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka ovat:

 • 16.1.–15.4.
 • 16.4.–15.6.
 • 16.6.–15.9.
 • 16.9.–15.1.

 

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen tutkimusrahoitushaku 9.2.-3.4.2018

Lapin ELY-keskus ottaa vastaan vuotta 2018 koskevia tutkimushankeesityksiä, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä kolttaalueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Rahoitusta voidaan myöntää myös kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä säätiölle. Lue hakuilmoitus kokonaisuudessaan.

Ennen vuotta 2017 käynnistyneet porotaloutta, luontaiselinkeinoja ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävät tutkimushankkeet

Vuonna 2016 käynnistyvät ja meneillään olevat hankkeet hallinnoidaan hankkeiden loppuun saakka maa- ja metsätalousministeriössä. Rahoituksen saaneiden hankkeiden jatko- ja maksatushakemukset sekä loppuraportit toimitetaan ministeriöön entiseen tapaan.

Porotalouden eläinkohtainen tuki (porotuki)

Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla. 

Tukea maksetaan ruokakunnille (alueet C3 ja C4) poronhoitovuoden päättyessä poroluetteloon merkittyjen eloporojen lukumäärän perusteella. Tuensaajalla tulee olla valtioneuvoston asetuksella vuosittain säädettävä vähimmäiseloporomäärä.  

Tuensaajan tulee pitää kirjaa harjoittamansa porotalouden tuloista ja menoista (POMU). 

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät osakaskohtaiset tai paliskuntakohtaiset suurimmat sallitut eloporojen määrät. Tukea ei makseta myöskään ns. teurasrästiporoista.

Lisätietoja ja lomakkeet

Poro- ja luontaiselinkeinoja tukevat yritys- ja kehittämishankkeet

Lue lisää yritys- ja hanketuista.

Päivitetty