Rahoitus

ELY-keskus voi osallistua myös yrityksen kehittämishankkeiden rahoitukseen. Rahoitusta myönnetään aina harkinnanvaraisesti, ja rahoituksen saamiselle on eri rahoitusmuodoissa erilaisia edellytyksiä, jotka hakijan ja hankkeen on täytettävä. ELY-keskuksen asiantuntijoilta saa lisätietoja rahoituslinjauksista, hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen ja tuen hakemisesta.

Pk-yritykset voivat hakea rahoitusta yritystoimintansa kehittämiseen oman alueensa ELY-keskuksesta. Yrityksen kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta, ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen

 • kasvuun
 • teknologiaan
 • kansainvälistymiseen
 • tuottavuuteen tai
 • liiketoimintaosaamiseen.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Yrityksen kehittämisavustusta haetaan ennen hankkeen aloittamista siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella hanke toteutetaan. 

ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat yrityksiä hankkeiden valmistelussa ja kehittämisessä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa sekä valmistelevat rahoituspäätöksiä. Lisätietoja Business Finlandin rahoituksesta ja palveluista löytyy Business Finlandin sivuilta. Pk-yrittäjä voi tunnustella ideansa rahoitusmahdollisuuksia kuvailemalla ideaa lyhyesti.

Yritystukien käsikirja

Yritystukien käsikirja on työ- ja elinkeinoministeriön antama ohje, joka koskee yritystoiminnan kehittämiseen tarkoitettua valtionavustusta sekä annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanoa.

TIETOA ALUEELTA

Rahoitus - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 M€ tai taseen loppusumma enintään 43 M€, voivat hakea yrityksen kehittämisavustusta.

Maaseutualueilla (ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu) toimivat alle kymmenen henkeä työllistävät  mikroyritykset, rahoitetaan pääsääntöisesti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
>> Lue lisää maaseudun  yritysrahoituksesta

ELY-keskuksen rahoituslinjauksiin pääsee oikean palstan linkin kautta. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntia koskevia linjauksia on kuvattu Länsi-Suomen rahoituslinjauksissa. Ennen yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijoihin.

Pohjanmaan alue:

Yrityksen kehittämisavustus (TEM)

 • yritystutkija Henrik Broman, puh. 0295 028 545
 • yritystutkija Henrik Granqvist, puh. 0295 028 551

Maaseudun mikroyritysten rahoitus (MMM)

 • yritystutkija Matias Smeds, puh. 0295 028 620
 • ylitarkastaja Peter Björkmark, puh. 0295 028 541

 

Keski-Pohjanmaan alue:

Yrityksen kehittämisavustus (TEM)

 • yritystutkija Tom Saksa, puh. 0295 028 614

Maaseudun mikroyritysten rahoitus (MMM)

 • yritystutkija Heikki Rautio, puh. 0295 028 612

Päivitetty