Rahoitus

ELY-keskus voi osallistua myös yrityksen kehittämishankkeiden rahoitukseen. Rahoitusta myönnetään aina harkinnanvaraisesti, ja rahoituksen saamiselle on eri rahoitusmuodoissa erilaisia edellytyksiä, jotka hakijan ja hankkeen on täytettävä. ELY-keskuksen asiantuntijoilta saa lisätietoja rahoituslinjauksista, hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen ja tuen hakemisesta.

Pk-yritykset voivat hakea rahoitusta yritystoimintansa kehittämiseen oman alueensa ELY-keskuksesta. Yrityksen kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta, ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen

 • kasvuun
 • teknologiaan
 • kansainvälistymiseen
 • tuottavuuteen tai
 • liiketoimintaosaamiseen.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Yrityksen kehittämisavustusta haetaan ennen hankkeen aloittamista siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella hanke toteutetaan. 

ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat yrityksiä hankkeiden valmistelussa ja kehittämisessä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa sekä valmistelevat rahoituspäätöksiä. Lisätietoja Business Finlandin rahoituksesta ja palveluista löytyy Business Finlandin sivuilta. Pk-yrittäjä voi tunnustella ideansa rahoitusmahdollisuuksia kuvailemalla ideaa lyhyesti.

Yritystukien käsikirja

Yritystukien käsikirja on työ- ja elinkeinoministeriön antama ohje, joka koskee yritystoiminnan kehittämiseen tarkoitettua valtionavustusta sekä annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanoa.

TIETOA ALUEELTA

Rahoitus - Etelä-Pohjanmaa

Yrityksen kehittämisavustus pk-yrityksille

Vuoden 2014 alusta alkanut EU-ohjelmakausi (2014 - 2020) toi muutoksia yritystukien rahoitukseen. Yritystukilaki (9/2014) tuli voimaan 1.7.2014 ja yritystukiasetus 15.9.2014. Tukien haku ja asiointi tapahtuu yritystukien sähköisen asioinnin kautta yrityksen KATSO -tunnisteella.

Tukijärjestelmä perustuu sekä kansallisen rahoituksen suuntaviivoihin, että Suomen "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020" -rakennerahasto-ohjelman painotuksiin. Hankkeisiin kanavoituu sekä kansallista että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta.

Yrityksen kehittämisavustusta suunnataan erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville sekä aloittamisvaiheessa oleville uusille kehittyviä toimialoja edustaville pk-yrityksille sellaisiin hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

 • käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen;
 • innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;
 • kasvuun tai kansainvälistymiseen;
 • tuottavuuteen tai
 • energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Rahoituslinjauksissa on esitetty tarkemmin minkälaisiin yrityshankkeisiin rahoitusta voidaan Etelä-Pohjanmaalla myöntää.

Ennen yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Etelä-Pohjanmaan asiantuntijoihin:

 • yritysasiantuntija Leena Foudila, puh. 0295 027 545
 • yritysasiantuntija Hilkka Huhtamäki, puh. 0295 027 557
 • maksatusasiantuntija Kati Laitala, puh. 0295 028 656

 

Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoituksesta voit lukea lisää täältä.

Ennen yritystukihakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä asiantuntijoihin:

 • Reijo Kivimäki, puh. 0295 027 570
 • Juha Koski, puh. 0295 027 574
 • Anne Palokoski, puh. 0295 027 679 (maksatukset)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Päivitetty