Rahoitus

ELY-keskus voi osallistua myös yrityksen kehittämishankkeiden rahoitukseen. Rahoitusta myönnetään aina harkinnanvaraisesti, ja rahoituksen saamiselle on eri rahoitusmuodoissa erilaisia edellytyksiä, jotka hakijan ja hankkeen on täytettävä. ELY-keskuksen asiantuntijoilta saa lisätietoja rahoituslinjauksista, hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen ja tuen hakemisesta.

Pk-yritykset voivat hakea rahoitusta yritystoimintansa kehittämiseen oman alueensa ELY-keskuksesta. Yrityksen kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta, ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen

 • kasvuun
 • teknologiaan
 • kansainvälistymiseen
 • tuottavuuteen tai
 • liiketoimintaosaamiseen.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Yrityksen kehittämisavustusta haetaan ennen hankkeen aloittamista siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella hanke toteutetaan. 

ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat yrityksiä hankkeiden valmistelussa ja kehittämisessä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa sekä valmistelevat rahoituspäätöksiä. Lisätietoja Business Finlandin rahoituksesta ja palveluista löytyy Business Finlandin sivuilta. Pk-yrittäjä voi tunnustella ideansa rahoitusmahdollisuuksia kuvailemalla ideaa lyhyesti.

Yritystukien käsikirja

Yritystukien käsikirja on työ- ja elinkeinoministeriön antama ohje, joka koskee yritystoiminnan kehittämiseen tarkoitettua valtionavustusta sekä annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanoa.

TIETOA ALUEELTA

Rahoitus - Etelä-Pohjanmaa

Yrityksen kehittämisavustus pk-yrityksille

Tukijärjestelmä perustuu sekä kansallisen rahoituksen suuntaviivoihin, että Suomen "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020" -rakennerahasto-ohjelman painotuksiin. Hankkeisiin kanavoituu sekä kansallista että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta.

Yrityksen kehittämisavustusta suunnataan erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville sekä aloittamisvaiheessa oleville uusille kehittyviä toimialoja edustaville pk-yrityksille sellaisiin hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

 • käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen;
 • innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;
 • kasvuun tai kansainvälistymiseen;
 • tuottavuuteen tai
 • energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Rahoituslinjauksissa on esitetty tarkemmin minkälaisiin yrityshankkeisiin rahoitusta voidaan Etelä-Pohjanmaalla myöntää.

Ennen yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Etelä-Pohjanmaan asiantuntijoihin:

Tukien haku ja asiointi tapahtuu yritystukien sähköisen asioinnin kautta yrityksen KATSO -tunnisteella.

Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritystukea voi hakea jatkuvasti. Tukihakemukset arvioidaan ja ratkaistaan valintajaksoittain, jotka vuonna 2020 päättyvät tammi-, huhti-, heinä- ja syyskuun lopussa. Vuosi 2021 tulee olemaan EU-kausien vaihtumisesta johtuen siirtymävuosi, jonka hauista ilmoitamme myöhemmin.

ELY-keskuksissa on käytössä valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintakriteerit, joiden perusteella yritystukihakemus pisteytetään ja valitaan.

ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien maaseuturahaston yritystukien linjaukset Etelä-Pohjanmaalla:

Maaseudun yritystukimuodot

Esite: monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla (ruokavirasto.fi)

Perustamistuki

Jos olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuella voit hankkia esimerkiksi asiantuntija- ja neuvontapalveluita. Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee uutta yrittäjää yrityksen alkutaipaleella. Perustamistukea voi saada enintään 35 000 € ja se maksetaan 2–3 erässä.

Esite: Perustamistuki, sparraa yrityksesi huippukuntoon maaseutuohjelman tuella (ruokavirasto.fi)

Investointituki

Investointitukea voi hakea uusien koneiden hankintaan, rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistoihin tai patentteihin. Erityisestä syystä voidaan tukea myös rakennusten hankintaa. Tukea voi saada 20–35 % kustannuksista. Ennen investoinnin toteuttamista tukea voi hakea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun. Tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen voi saada 40–50 %.

Investoinnin toteuttavuustutkimus

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista.

Ota yhteyttä maaseudun yritystukien asiantuntijoihin!

Maaseudun yritystukien asiantuntijat:

 • Reijo Kivimäki 0295 027 570
 • Juha Koski 0295 027 574

 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Päivitetty