Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Ajankohtaista

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia.

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät harkinnanvaraisia valtionavustuksia

Lisäksi Lapin ELY-keskus myöntää avustuksia:

  • tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan.

Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus myöntää valtakunnallisia avustuksia

Hakuaika ja hakulomakkeet

Avustukset julistetaan haettaviksi vuosittain syksyllä.

Selaimessa täytettävät verkkolomakkeet

Tulostettavat lomakkeet (toissijainen vaihtoehto)

Huom. Rakennusperinnön hoidon sekä ympäristökasvatus- ja -valistushankkeiden osalta katso tarkempia ohjeita ko. avustusten omilta sivuilta (linkit ylempänä sivulla).

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät avustuksia

  • vesistökunnostuksiin ja
  • tulvariskien hallinnan ja vesistöjen käytön hankkeisiin.

Tarkempaa tietoa näiden avustusten kriteereistä ja hakuprosessista:

Hakulomakkeet

Vesihuoltoavustukset

Vesihuoltoon ei ole enää vuonna 2016 jaettavissa uusia avustuksia.

Maksatus

Avustusten maksatuksista huolehtii KEHA-keskus. Maksatuslomakkeet ja -ohjeet:

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.