Osaava edustaja -hanke on Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoittamaa toimintaa, jonka päätavoitteena on rakentaa verkkokoulutus yksin alaikäisenä maahan tulleiden lasten edustajille.

Lapsen saapuessa Suomeen ilman huoltajaa käräjäoikeus määrää hänelle edustajan, jonka tehtävänä on vastata lapsen virallisiin asioihin liittyvistä toimista ja varmistaa, että lapsen etu toteutuu. Edustajan tehtäväkenttä on laaja, samoin yksin tulleen alaikäisen verkosto, joten edustajalta vaaditaan perustietoa monen eri viranomaisen toiminnasta ja monenlaisista viranomaisprosesseista.

Edustajille on pidetty koulutuksia aiemminkin, mutta koulutusta on ollut tarjolla epäsäännöllisesti. Hankkeessa tuotettavan verkkokoulutuksen avulla pyritään siihen, että koulutusta edustajan tehtäviin liittyvistä perusteista on tarjolla ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan myös verkkokoulutusta tukevia lähikoulutusjaksoja.

Hankkeen ohjausryhmässä on mukana mm. maahanmuuttoviraston, työ- ja elinkeinoministeriön sekä edustajien yhdistyksen ETU ry:n jäseniä. Hanke on käynnistynyt 1.10.2019. Tammikuu 2020 on varattu työpajoille, joissa kartoitetaan koulutuksen teemoja ja materiaalia tarkemmin sekä keskustellaan edustajien tehtäviin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Kesän 2020 aikana verkkokoulutus on testikäytettävänä ja lopullinen versio koulutuksesta julkaistaan syksyllä 2020. Koulutukseen tulee käynti kotouttaminen.fi -sivustojen kautta. Kotouttaminen.fi -sivuston kautta on mahdollista tutustua koulutusosioihin tai suorittaa koko koulutus myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Kesän ja syksyn 2020 aikana hankkeessa pilotoidaan työnohjausta edustajille verkon välityksellä. Pilotista kerätyn palautteen avulla rakennetaan ehdotus työnohjauksen mahdollisesta järjestämisestä edustajille. Myös verkkokoulutusta tukevat lähiopetusjaksot järjestetään syksyllä 2020. Lähikoulutus jaksojen aiheita kartoitetaan edustajilta ja mukaan otetaan erityisesti aiheita, joita itseopiskeltavalla verkkokoulutuksella on hankala riittävällä tarkkuudella pystyä selventämään.

Hanke päättyy 30.11.2020.

Lisätietoa hankkeesta:

Projektipäällikkö Suvi Huusko, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 038 121

Päivitetty