Valtatie 3 parantaminen Hämeenkyrössä välillä KostulaKyröskoski

Valtatie 3 parantaminen on käynnistynyt Hämeenkyrössä Kostulan ja Kyröskosken välillä. Pääurakoitsijaksi valittiin NCC Suomi Oy ja rakennuttajakonsultiksi Ramboll Finland Oy. Alueellisesti kahteen eri hankkeeseen jakaantuvat tienparannustyöt alkoivat toukokuussa 2018. 

Valtatie 3:lle Kyröskosken ja Kostulan välille rakennetaan uusi eritasoliittymä rinnakkaisine yksityistieyhteyksineen ja liittymäjärjestelyineen. Rakennustöiden valmistuttua Vesajärven, Valtakadun ja Vaiviantien liikenne yhdistyy  eritasoliittymän kautta valtatien liikenteeseen.

Valtatietä parannetaan noin 3 kilometrin matkalla. Nykyistä Timinsaarentien liittymän kohdalta alkavaa pohjoisen suunnan ohituskaistaa pidennetään noin 2,5 kilometrillä. Lisäksi Hämeenkyrön kunnan katuverkkoa ja kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan rakentamalla muun muassa kolme alikulkua valtatie 3:lle. Melusuojausta ja uutta pohjavesisuojausta rakennetaan noin 600 metrin matkalle. Tie- ja katualueiden valaistusta sekä liikenteenohjauslaitteita ja turvavarusteita uusitaan.

Rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2018 ja valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Kostula-Kyröskoski -hanke on yksi perusväylänpidon lisärahoituskohteista. Sille on myönnetty rahoitusta 9,5 miljoonaa euroa.

Pappilanjoen ja Kalalahden siltojen korjaus

Pappilanjoen ja Kalalahden sillat korjataan valtatie 3 parantamishankkeen yhteydessä. Korjausurakoissa kummankin sillan reunapalkit, pintarakenteet ja kaiteet uusitaan. Lisäksi betonirakenteita ja siltapaikkojen rakenteita kunnostetaan. Siltojen korjaustyöt valmistuvat vuonna 2018. Korjaustöiden kustannusarvio on noin miljoona euroa.


Pappilanjoen silta Hämeenkyrön keskustassa

Nopeusrajoituksia  ja kaistajärjestelyjä

Työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen valtatie 3 ja Kyröskosken taajaman alueella. Valtatie 3 liikenne nykyisen Vesajärventien ja Valtakadun liittymän kohdalla tullaan loppukesällä 2018 siirtämään lyhyelle työnaikaiselle kiertotielle eritasoliittymän sillan rakennustöiden ajaksi.

Kiertotien käyttöönoton yhteydessä Valtakadun ykyinen valtatie 3:lle johtava liittymä suljetaan liikenteeltä ja Kyröskosken suuntainen liikenne ohjataan käyttöön otetun kiertotien kautta. Valtakadun yhteydessä oleva kevyen liikenteen alikulku uusitaan syksyllä 2018. Uusimisen aikana alikulku on poissa käytöstä ja kevyt liikenne kulkee kuukauden ajan tasossa valtatie 3 yli. Liikenne palautetaan kiertotieltä parannetulle valtatie 3:lle syksyllä 2019. Kiertotiekartta on ladattavissa sivun oikeassa alalaidassa olevasta linkistä.

Pappilanjoen sillan korjauksen aikana nykyiset kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen kaistamäärät pysyvät ennallaan, mutta niiden leveyttä joudutaan kaventamaan. Lyhyitä poikkeuksia lukuun ottamatta Kalalahden sillan kohdalla on ajoneuvoliikenteen käytössä yksi kaista molempiin suuntiin. Rakennustyöt vaikuttavat erikoiskuljetusten reitteihin.

Tiedotustilaisuus Hämeenkyrön Koskilinnassa

Hämeenkyrön Koskilinnassa 23.5.2018 pidetyssä tiedotustilaisuudessa ELY-keskuksen, rakennuttajakonsultin, urakoitsijan sekä Hämeenkyrön kunnan edustajat vastasivat asukkaiden ja toimijoiden kysymyksiin toukokuussa käynnistyneiden rakennustöiden vaikutuksista valtatien vaikutuspiiriin.

Päivitetty

YHTEYSTIEDOT

Projektipäällikkö
Tero Haarajärvi
Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. 0295 036 223
tero.haarajarvi (at) ely-keskus.fi

Työmaapäällikkö
Mika Kainulainen
NCC Suomi Oy
p. 050 597 3464
mika.kainulainen (at) ncc.fi

Rakennuttajakonsultti
Pietari Kousa
Ramboll Finland Oy
p. 040 147 6715
pietari.kousa (at) ramboll.fi