Valtatie 3 parantaminen Hämeenkyrössä välillä KostulaKyröskoski

Valtatie 3 parantaminen on käynnistynyt Hämeenkyrössä Kostulan ja Kyröskosken välillä. Pääurakoitsijaksi valittiin NCC Suomi Oy ja rakennuttajakonsultiksi Ramboll Finland Oy. Alueellisesti kahteen eri hankkeeseen jakaantuvat tienparannustyöt alkoivat toukokuussa 2018. 

Urakka jakautuu kahteen hankkeeseen:
1) Tienparannushanke: Valtatie 3 parantaminen välillä Kostula–Kyröskoski
2) Pappilanjoen ja Kalalahden siltojen korjaus

Valtatie 3:lle Kyröskosken ja Kostulan välille rakennetaan uusi eritasoliittymä rinnakkaisine yksityistieyhteyksineen ja liittymäjärjestelyineen. Rakennustöiden valmistuttua Vesajärven, Valtakadun ja Vaiviantien liikenne yhdistyy  eritasoliittymän kautta valtatien liikenteeseen.

Valtatietä parannetaan noin 3 kilometrin matkalla. Nykyistä Timinsaarentien liittymän kohdalta alkavaa pohjoisen suunnan ohituskaistaa pidennetään noin 2,5 kilometrillä. Lisäksi Hämeenkyrön kunnan katuverkkoa ja kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan rakentamalla muun muassa kolme alikulkua valtatie 3:lle. Melusuojausta ja uutta pohjavesisuojausta rakennetaan noin 600 metrin matkalle. Tie- ja katualueiden valaistusta sekä liikenteenohjauslaitteita ja turvavarusteita uusitaan.

Rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2018 ja valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Kostula-Kyröskoski -hanke on yksi perusväylänpidon lisärahoituskohteista. Sille on myönnetty rahoitusta 9,5 miljoonaa euroa.

Pappilanjoen ja Kalalahden siltojen korjaus

Pappilanjoen ja Kalalahden sillat korjataan valtatie 3 parantamishankkeen yhteydessä. Korjausurakoissa kummankin sillan reunapalkit, pintarakenteet ja kaiteet uusitaan. Lisäksi betonirakenteita ja siltapaikkojen rakenteita kunnostetaan. Siltojen korjaustyöt valmistuvat vuonna 2018. Korjaustöiden kustannusarvio on noin miljoona euroa.

Pappilanjoen sillan korjauksen aikana nykyiset kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen kaistamäärät pysyvät ennallaan, mutta niiden leveyttä joudutaan kaventamaan. Lyhyitä poikkeuksia lukuun ottamatta Kalalahden sillan kohdalla on ajoneuvoliikenteen käytössä yksi kaista molempiin suuntiin. Rakennustyöt vaikuttavat erikoiskuljetusten reitteihin.


Pappilanjoen silta Hämeenkyrön keskustassa

Valtatien liikenne vuodeksi kolmostielinjan itäpuoliselle kiertotielle  

Työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen valtatie 3 ja Kyröskosken taajaman alueella. Valtatieliikenne siirrettiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 19. - 20.8. Tanolantien ja Vesajärventien välillä kulkemaan nykyisen tielinjan itäpuolitse. Väliaikainen liikennejärjestely on  voimassa vuoden 2019 syksyyn saakka. Kiertotiellä on voimassa 50 km/h nopeusrajoitus. Kiertotiekartta löytyy sivun oikeasta laidasta.

Väliaikaisten liikennejärjestelyiden aikana Valtakadulle kuljetaan kiertotielle rakennetun kiertoliittymän kautta. Vaiviantielle kulkeville taas järjestetään kiertotieltä työnaikainen liittymä.

Uusittu Nuutinristin alikulkukäytävä ja rakentamisajan poissa käytöstä ollut kevyen liikenteen väylä on otettu Hämeenkyrössä nyt uudelleen käyttöön. Samassa yhteydessä tehtiin muutoksia ajoneuvoliikenteen kiertotiejärjestelyihin Vesajärventien ja Valtakadun liittymän kohdalla. Käyttöönototn yhteydessä tehdyt väliaikaiset liikennejärjestelyt ovat voimassa vuoden 2019 syksyyn saakka.

Päivitetty

YHTEYSTIEDOT

Projektipäällikkö
Tero Haarajärvi
Pirkanmaan ELY-keskus
p. 0295 036 223
tero.haarajarvi (at) ely-keskus.fi

Työmaapäällikkö
Samu Mustonen
NCC Suomi Oy
p.
040 829 0345
samu.mustonen (at) ncc.fi

Rakennuttajakonsultti
Pietari Kousa
Ramboll Finland Oy
p. 040 147 6715
pietari.kousa (at) ramboll.fi