Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset

ELY-keskukset tekevät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat päätökset. Niissä annetaan määräyksiä siitä, kuinka puhdistaminen tulee toteuttaa.

Pilaantuneen maa-alueen puhdistamiseen voidaan ryhtyä ympäristönsuojelulaissa mainituilla ehdoilla tekemällä siitä ilmoitus ELY-keskukselle.

Lue lisää ymparisto.fi-verkkopalvelusta:

TIETOA ALUEELTA

Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus tekee päätöksiä ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus 45 päivää ennen työn aloittamista.

Lisätietoa:


Päivitetty

Ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT