Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen maantiellä 185 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantamisesta maantiellä 185 loppuvuodesta 2017. Hankkeesta on laadittu esiselvitys jo 2000-luvun alkupuolella, sillä liikennemäärät olivat liittymien kapasiteettiin nähden suuret jo tuolloin. Liikenteen lisääntyessä koko ajan mm. telakan vaikutuksesta, parantamishankkeelle on nyt akuutti tarve. Pernon ja Ihalan eritasoliittymät pyritään parantamaan mahdollisimman nopeasti, sillä kasvava liikenne ruuhkauttaa alueen liittymät ja väylät jo lähivuosina.  

Liikenne puuroutumassa

Maantien 185 liikennemäärä on 11 600–14 300 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on n. 900 ajoneuvoa. Naantalin suuntaan liikenteen odotetaan kasvavan noin 2 000 ajoneuvolla vuoteen 2040 mennessä ja Turun suuntaan sen odotetaan lisääntyvän n. 4 000 ajoneuvolla vuorokaudessa. Merkittävin muutos on tapahtumassa nykyisen Telakkatien (mt 1882) osalta, jossa nykyinen n. 2 700 ajoneuvon liikennemäärän odotetaan kasvavan n. 8 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kehätien ja Telakkatien liittymä on päätetty ensivaiheessa varustaa liikennevaloilla, jotka toteutetaan keväällä 2018. Valo-ohjauksella saadaan liittymä toimimaan tyydyttävästi vuoteen 2025 asti. Kuitenkin vasta kehätien parantamisella liikenne saadaan sujuvaksi.

Parannustoimenpiteet

Pernon ja Ihalan eritasoliittymien ramppien mitoitus ei vastaa enää nykyisiä liikennemääriä. Lisäksi Ihalan eritasoliittymästä puuttuvat kokonaan rampit Naantalin suuntaan. Eritasoliittymien toimivuuden parantamiseksi olemassa olevat rampit suunnitellaan nykyisten mitoitusohjeiden mukaisiksi ja Ihalan eritasoliittymä täydennetään Naantalin suunnan rampeilla. Pernon eritasoliittymän ramppien yläpäät varustetaan liikennevaloilla, joilla estetään ramppien jonojen ulottuminen Naantalintielle.

Turun kehätien parantamishankkeessa Naantalin ja Raision välille rakennetaan jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävää. Tämän hankkeen yhteydessä on tarkoitus jatkaa laatukäytävää Upalingontien ja Ihalan eritasoliittymän väliselle tieosuudelle. Käytännössä tämä väli on toteutettavissa jo ennen Naantalin ja Raision välistä laatukäytävää. Hankkeessa suunnitellaan myös meluntorjuntaa Pernon ja Ihalan eritasoliittymien väliselle tieosuudelle.

Osallistumismahdollisuudet

Hankkeen tiesuunnitelmaluonnosta tullaan esittelemään yleisölle kesäkuussa 2018. Tilaisuus on avoin kaikille hankkeesta kiinnostuneille ja siitä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa. 

Hankkeelle perustetaan postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä, osallistumistilaisuuksista sekä siitä, että hankkeen nettisivuille on päivitetty uutta aineistoa. Hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen: oona-lina.alila@sweco.fi

Aikataulu

Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu syyskuun alussa v. 2018, jonka jälkeen se laitetaan nähtäville. Rakennussuunnitelmaa laaditaan tiesuunnitelman rinnalla ja tavoitteena on käynnistää hankkeen toteuttaminen v. 2019.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Vesa Virtanen, p. 040 583 2078 ja Sweco Ympäristö Oy, projektipäällikkö Oona-Lina Alila, p. 040 668 1562

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut

Ajankohtaista

Voit ilmoittautua halutessasi hankkeen postituslistalle. Tällöin saat ajankohtaista tietoa hankkeen kulusta ja tapahtumista. Ilmoittaudu sähköpostitse oona-lina.alila@sweco.fi

Lue myös

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio