› Takaisin graafiseen esitykseen

Palvelutaso ja sopimukset

Saaristoliikenne on elintärkeä saariston pysyvälle asutukselle ja saariston elinkeinolle. Varsinkin kelirikko- ja talviaikaan sekä avovesikautena vaikeissa sääolosuhteissa se on ainoa kulkuyhteys saariston ja mantereen välillä.
 

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Palvelutaso

Yhteysalusliikenteen palvelutasosta ei ole tehty virallista päätöstä, mutta nykypalvelutason perustana on LVM:n työryhmän laatima neliluokkainen määrittely Saaristoliikenteen palvelutaso ja liikenteen kilpailuttaminen, LVM:n julkaisu 4/2009. Maantielauttaliikenteen palvelutaso on varsin vakiintunut ja perustuu Tiehallinnon johtoryhmän vuonna 2004 hyväksymään palvelutaso-ohjeeseen.


Kilpailuttaminen

Maantielautta- ja yhteysalusliikenne kilpailutetaan kokonaispalveluna. Kokonaispalvelusopimuksessa tilaaja määrittelee hankittavan palvelun tason. Palveluntuottajat puolestaan arvioivat määritellyn palvelun tuottamiseksi tarvittavan kaluston, hankkivat ja ylläpitävät sen sekä vastaavat vaatimusten mukaisen palvelun tuottamisesta sopimuskauden ajan. Palvelintuottajien vastuulla on myös aikataulujen laadinta yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä niistä tiedottaminen.

Pieni osa yhteysalusliikenteestä hankitaan avustusperiaatteella perustuen Valtioneuvoston asetukseen saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista (asetus 1373/2009 ja 371/2001). Avustukset kohdentuvat saaristoliikenteen hoitamisen kustannuksiin, jotka aiheutuvat sellaista yksityisen liikenteenharjoittajan vesiteitse merikelpoisella aluksella hoitamaa säännöllistä liikennettä, joka palvelee saaristossa pysyvästi asuvia henkilöitä sellaisilla saariston sisäisillä tai saariston ja mantereen välisillä reiteillä, joilla ei ole muuta säännöllistä liikennettä tai tieyhteyksiä.


Voimassa olevat sopimukset (yhteysalusliikenne)

 • Archipelago Lines Oy: yhteysalusliikennepalvelu Korppoon reittialueella 2013 - 2020
 • EW Finland Oy: yhteysalusliikennepalvelu Porvoon reittialueella 2012 - 2020
 • Ferentes Oy: yhteysalusliikennepalvelu Nauvon eteläisellä ja poikittaisella reitillä 31.12.2021
 • Ferentes Oy: yhteysalusliikennepalvelu Houtskarin ja Iniön reittialueilla 31.12.2021
 • Kuljetus Savolainen Oy: yhteysalusliikennepalvelu Rymättylän reittialueella 2019-2020
 • Kuljetus Savolainen Oy: yhteysalusliikennepalvelu Hiittisten reittialueella (itä- ja länsi) 2014–2023
 • Saariston Meritie Oy: yhteysalusliikennepalvelu Utön reittialueella 31.12.2019 asti
 • Suomen Lauttaliikenne Oy/Suomen Saaristovarustamo Oy: yhteysalusliikennepalvelu  Paraisten reittialueella 2016–2020
 • Suomen Lauttaliikenne Oy/Suomen Saaristovarustamo Oy: yhteysalusliikennepalvelu Velkuan reittialueella 2015-2019
 • Suomen Lauttaliikenne Oy/Suomen Saaristovarustamo Oy: yhteysalusliikennepalvelu Kotka-Pyhtää -reittialueella 2014–2023
 • Suomen Lauttaliikenne Oy: yhteysalusliikennepalvelu Nauvon pohjoisella reittialueella 2014–2020


Sopimukset (maantielauttaliikenne)

 • Kymen Saaristoliikenne Oy.  Sopimus Skagenin lauttaliikenteen hoidosta on voimassa 1.1.2018-31.12.2022 ja Kietävälän lauttaliikenteen hoidosta 1.1.2018-31.12.2019
 • Suomen Lauttaliikenne Oy: maantielauttaliikennepalvelu Alassalmi, Arvinsalmi, Hanhivirta, Hirvisalmi, Hämmärönsalmi, Hätinvirta, Högsar, Högsåra, Kivimo, Koivukanta, Kokkila, Kortesalmi, Kuparonvirta, Kyläniemi, Lamposaari, Mossala, Puutossalmi, Räisälä, Saverkeit, Tappuvirta, Vartsala ja Vänö 2015-2019
 • Suomen Lauttaliikenne Oy: maantielauttaliikennepalvelu Hailuoto 2015 - 2018
 • Suomen Lauttaliikenne Oy: maantielauttaliikennepalvelu Skåldö, Barösund ja Pellinki 2018-2019
 • Suomen Lauttaliikenne Oy: maantielauttaliikennepalvelu Palva ja Velkuanmaa 2010-2019
 • Suomen Lauttaliikenne Oy/Suomen Saaristovarustamo Oy: maantielauttaliikennepalvelu Kustavi-Iniö 2017-2019
 • Suomen Lauttaliikenne Oy/Suomen Saaristovarustamo Oy: maantielauttaliikennepalvelu Kasnäs-Hiittinen 2012–2018
 • Suomen Lauttaliikenne Oy: maantielauttaliikennepalvelu Keistiö 2013 - 2022
 • Suomen Lauttaliikenne Oy: maantielauttaliikennepalvelu Rongonsalmi 2013–2022
 • Suomen Lauttaliikenne Oy: maantielauttaliikennepalvelu Saaristotie I (Parainen-Nauvo) 2013 -2022
 • Suomen Lauttaliikenne Oy: maantielauttaliikennepalvelu Saaristotie II (Nauvo-Korppoo-Norrskata-Houtskari) 2013 -2022


Myönnetyt avustukset vuodelle 2019

 • Sundqvist Investments Oy Ab: yhteysalusliikennepalvelu Pienellä rengastiellä (Nauvo - Seili-Rymättylä, Hanka)
 • Ekenäs Skärgårds Trans-service Ab: raskaskuljetuspalvelut Raaseporin ja osittain Inkoon saaristossa
 • EW Finland Oy: yhteysalusliikennepalvelu Sipoon saaristossa 
 • Skåldö Fiskebod Kb:  yhteysalusliikennepalvelu (henkilöliikenne) Raaseporin saaristossa
 • F:ma Mikael Rehnberg: yhteysalusliikennepalvelu (henkilöliikenne)  Inkoon saaristossa
 • Suomen Lauttaliikenne Oy/Suomen Saaristovarustamo Oy: yhteysalusliikennepalvelu Saariston rengastiellä (Houtskari, Mossala- Iniö, Dalen)
 • Fma Henrik Lindgren: raskaskuljetuspalvelut Loviisan saaristossa
Päivitetty