› Takaisin graafiseen esitykseen

Pakolaisten vastaanotto

Maahantuloon liittyvä vastaanotolla tarkoitetaan sekä pakolaisten, turvapaikanhakijoiden että tilapäistä suojelua saavien vastaanottoa. Suomessa pakolaisten vastaanoton koordinoinnista ja hallinnosta vastaa sisäasiainministeriö ja alueellisena toimijana ELY-keskukset.

ELY-keskukset:

  • Neuvovat ja ohjaavat kuntia sekä neuvottelevat ja sopivat niiden kanssa kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta kuntalaisiksi. Kiintiöpakolaisten kuntiin osoittamisessa ELY-keskukset toimivat yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa.
  • Vastaavat laajamittaiseen maahantuloon varautumisesta.
  • Tekevät yhteistyötä muiden viranomaisten sekä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottamista ja majoittamista varten on vastaanottokeskusverkosto, jota ylläpitävät kunnat, valtio, järjestöt ja yksityiset toimijat. Vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijalle järjestetään peruspalvelut turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajaksi. Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta vastaa Maahanmuuttovirasto.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen. 

TIETOA ALUEELTA

Pakolaisten vastaanotto - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella kiintiöpakolaisten vastaanotto ja kuntapaikkojen tarjoaminen pakolaisille on kunnissa aktiivista. Pohjanmaan ELY-keskus neuvottelee kuntien kanssa pakolaisten vastaanotosta sekä tekee vastaanottoon liittyvät sopimukset. Sopimuksissa sovitaan kunnan vastaanottamien pakolaisten määrästä ja heidän vastaanottoonsa liittyvistä korvauksista.

Pohjanmaan ELY-keskusalueella on vastaanottokeskustoimintaa Kristiinankaupungissa, Pietarsaaressa, Vaasassa ja Vöyrillä. Lisäksi Vöyrillä yhdistyi ryhmäkoti- ja perheryhmäkotitoiminta hybridiyksiköksi 1.1.2019. Hybridiyksikössä asuu Suomeen yksintulleita alaikäisiä lapsia ja nuoria.

Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman vuoden 2019 allokaation mukaisesti Pohjanmaan ELY-keskusalue vastaanottaa 90 kiintiöpakolaista, jotka sijoittuvat Pietarsaareen, Kokkolaan ja Mustasaareen.

Yhteyshenkilö:
Emine Ehrström, kotouttamis- ja nuorten palveluiden päällikkö, Pohjanmaan ELY-keskus
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 028 684


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.