Pakolaisten vastaanotosta aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Kunnat ovat kotoutumislain mukaisesti oikeutettuja valtion maksamiin korvauksiin kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Korvaukset on tarkoitettu pakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun heidän kotoutumistaan tukevaan toimintaan.

Korvausten edellytyksenä on kotoutumislain mukaisesti tehty kunnan kotouttamisohjelma ja ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

ELY-keskukset korvaavat kunnille pakolaisten vastaanottoon liittyviä kustannuksia:

  • Pakolaisten vastaanottoon liittyvät korvaukset
  • Paluumuuttoavustukseen liittyvät korvaukset
  • Toimeentulotukeen liittyvät korvaukset

Lisäksi ELY-keskukset korvaavat kunnille seuraavia kustannuksia:

  • Entisen Neuvostoliiton alueelta tuleviin henkilöihin liittyvät kustannukset
  • Maahanmuuttajien alkukartoitusten toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset

Erityiskustannuskorvauksia haettaessa kunnan pitää ensin tehdä ELY-keskukselle hakemus, jonka perusteella ELY-keskus ja kunta tekevät erityiskustannussopimuksen.

Erityiskustannussopimuksen perusteella ja todellisten kustannusten mukaan haettavat korvaukset haetaan ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus).

Laskennallisten kustannusten korvaukset KEHA-keskus maksaa kunnille automaattisesti ilman erillistä hakemusmenettelyä.

Lisätietoja kustannusten korvaamisesta:

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen. 

TIETOA ALUEELTA

Pakolaisten kustannusten korvaaminen - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus koordinoi maahanmuuttoasioita myös Kainuun alueella.)

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.