Osaaminen - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen aikuiskoulutuksen mittarit

Varsinais-Suomessa on kerätty tietoa alueella aikuiskoulutukseen osallistuneiden määristä ja taustoista sekä järjestettyjen koulutusten määristä. Aikuiskoulutusmittareiden avulla on tarkoitus jatkossa seurata sekä koulutukseen osallistumista että mahdollisesti koulutuksen vaikuttavuutta.

Aikuiskoulutusta antavat korkeakoulut (yliopistot, ammattikorkeakoulut ja niiden erillisyksiöt), toisen asteen ammatilliset oppilaitokset sekä aikuiskoulutuskeskukset, ammatilliset erityisoppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (kansanopistot, työväenopistot, kansalaisopistot, kesäyliopisto) sekä iltalukiot. 

 

Päivitetty

oikopolut