Kolttien oikeudet valtion maa- ja vesialueilla

Koltta-alueella asuvalla koltalla on alueella sijaitsevilla valtion maa- ja vesialueilla kolttalain 9 §:n mukaisesti ilman eri korvausta oikeus:

Metsähallintoviranomaisten luvalla

  •  saada osoituksen mukaan määrätyiltä paikoilta
  • rakennus-, poltto- ja muuta kotitarvepuuta
  • rakennus- ja muuta kotitarvetta varten soraa ja täytemaata
  • sijoittaa poro-, metsästys- ja kalapirttejä, kalakellareita ja varastosuojia
  • Rakennuksen sijoittamisen tulee olla perusteltua koltan ja hänen perheensä toimeentulon tai luontaiselinkeinon harjoittamisen kannalta. Metsähallituksen viranomaisyksikkö pyytää asiasta lausunnon Lapin ELY-keskukselta.
  • kunnostaa peltoa, niittyä ja laidunta.

 

Ilman erityistä lupaa

  • käyttää omaa polttopuutarvetta varten valtion metsissä olevaa maapuuta ja kuivaa puuta (ei rakennuspuuksi kelpaavaa puuta)
  • pitää venevalkamia ja kalastusvälineiden kuivatuspaikkoja
  • laiduntaa karjaa sekä koota sille heinää, lehdeksiä, järviluhtaa ja -kortetta
  • harjoittaa kalastusta valtion vesialueilla.
Päivitetty