› Takaisin graafiseen esitykseen

Ohjauksen kehittäminen

ELY-keskukset vastaavat alueellisesta elinikäisen ohjauksen (ELO) kehittämisestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Osaamisen kehittämisen sekä koulutus- ja uravalintojen tueksi tarvitaan ohjausta ja tietoa työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä tukimuodoista eri elämänvaiheisiin – elinikäistä ohjausta.

Ohjaukselle on asetettu viisi valtakunnallista kehittämistavoitetta:

  1. ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita
  2. yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat
  3. ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen
  4. ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään
  5. ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena

Ely-keskukset ja niiden apuna toimivat laaja-alaiset ELO-yhteistyöryhmät edistävät osaltaan ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua koordinoimalla ohjausalan kehittämistoimintaa ja järjestämällä ohjausalan koulutusta. Alueellisen ELO-toiminnan konkreettisina tuotoksina maakuntiin on laadittu kuvauksia ohjaustoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista sekä suunnitelmia ohjauksen kehittämiseksi. Erityisenä tehtävänä ELY-keskuksilla on matalan kynnyksen ohjauspalvelujen, ns. ohjaamojen rakentaminen. Ohjaamot ovat tärkeä edellytys nuorisotakuun toteutumiselle, mutta ne on tarkoitettu perimmältään kaikenikäisten ohjaukseen ja neuvontaan.

TIETOA ALUEELTA

Ohjauksen kehittäminen - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus koordinoi elinikäisen ohjauksen kehittämistä maakunnassa. Kehittämisen osatekijöitä käsitellään yhdessä Keski-Suomen elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmässä. Keski-Suomen ELY-keskuksen vetämässä ryhmässä ovat edustettuina alueen ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut, vapaan sivistystyön oppilaitokset, Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken kaupungit, Keski-Suomen liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, Kehittämisyhtiöiden edustus, Keski-Suomen TE-toimisto, Keski-Suomen työpajayhdistys, Keski-Suomen yhteisöjen tuki, Keski-Suomen yrittäjät, KEHA toimintojen kehittämisyksikkö, Jyväskylän yliopiston valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen kehittämiskeskus sekä Koulutuksen tutkimuslaitos.

Elinikäisen ohjauksen kehittämiseksi kehittämisryhmä on laatinut Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset painopisteet ja ryhmä seuraa painopisteiden suunnassa tehtyjä toimia. Keski-Suomessa yhteiset toimet halutaan suunnata haasteisiin, joiden arvioidaan tarvitsevan normaalia kehittämistyötä suurempaa panostusta.

Elinikäisessä ohjauksessa on kyse moniammatillisten ohjauspalvelujen liittyminen toisiinsa niin, että ohjattavalle henkilölle muodostuu ehyt palvelukokonaisuus. Tämä edellyttää eri toimijoiden verkottumista ja yhteistä oppimista.

Ohjauksen haasteellisia kysymyksiä tarkastellaan ELOPELTO-learning cafe istunnoissa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia siten että 30 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Yhteistyössä Länsi-ja Sisä-Suomen AVI:n ja sen alueen ELY-keskusten kanssa suunnitellaan ohjauksen ja opetushenkilöstön koulutustilaisuuksia ja työseminaareja ja jaetaan vastuuta tilaisuuksien järjestämisestä. Muun muassa työelämän ja ohjauksen tulevaisuutta käsitellään seminaarisarjoissa. Tietoja järjestettävistä tilaisuuksista saa päivittyvästä kalenterista sivulta LSSAVI Opetustoimen koulutuskalenteri.

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa