› Takaisin graafiseen esitykseen

Ohjauksen kehittäminen

ELY-keskukset vastaavat alueellisesta elinikäisen ohjauksen (ELO) kehittämisestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Osaamisen kehittämisen sekä koulutus- ja uravalintojen tueksi tarvitaan ohjausta ja tietoa työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä tukimuodoista eri elämänvaiheisiin – elinikäistä ohjausta.

Ohjaukselle on asetettu viisi valtakunnallista kehittämistavoitetta:

 1. ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita
 2. yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat
 3. ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen
 4. ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään
 5. ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena

Ely-keskukset ja niiden apuna toimivat laaja-alaiset ELO-yhteistyöryhmät edistävät osaltaan ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua koordinoimalla ohjausalan kehittämistoimintaa ja järjestämällä ohjausalan koulutusta. Alueellisen ELO-toiminnan konkreettisina tuotoksina maakuntiin on laadittu kuvauksia ohjaustoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista sekä suunnitelmia ohjauksen kehittämiseksi. Erityisenä tehtävänä ELY-keskuksilla on matalan kynnyksen ohjauspalvelujen, ns. ohjaamojen rakentaminen. Ohjaamot ovat tärkeä edellytys nuorisotakuun toteutumiselle, mutta ne on tarkoitettu perimmältään kaikenikäisten ohjaukseen ja neuvontaan.

TIETOA ALUEELTA

Ohjauksen kehittäminen – Häme

Hämeen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä

Hämeen ELY-keskus on asettanut vuosiksi 2016-2018 Hämeen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän (ELO-ryhmän) koordinoimaan alueen ohjaustoimintaa. Hämeen ELO-ryhmä jatkaa aiemmin toimineiden Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien toimintaa. ELO-ryhmän toiminnan lähtökohtina ovat OKM:n ja TEM:n määrittämät valtakunnalliset tavoitteet.

Erityisenä painopisteenä Hämeessä ovat nuoret ja tätä kautta nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen.

ELO-ryhmän jäsenistö edustaa laajasti alueen ohjaustoiminnan eri tahoja ja toiminnassa on mukana sekä edellisellä kaudella toimineita että myös uusia jäseniä. Ryhmän puheenjohtajana jatkaa yksikön päällikkö Jarmo Paukku Hämeen ELY-keskuksesta ja sihteerinä toimii Kristiina Juusti.

Hämeen elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset linjaukset vuoteen 2020 ovat:

 1. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut rakentuvat asiakkaan tarpeista.
 2. Hämeessä yksilön, yhteisöjen ja työelämän tarpeista lähtevää uraohjausta on helposti saatavilla.
 3. Henkilökohtaista ohjausta on saatavilla palvelumuodoista ja -tavasta riippumatta.
 4. Ohjausosaaminen on laadukasta ohjauksen kaikissa vaiheissa.
 5. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten ohjausverkosto on kiinteä osa ohjauspalveluja.
 6. Työelämässä tapahtuva ohjaus on keskeinen osa yritysten kilpailukyvyn ja organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä.
 7. Hämeessä toimii monialainen, aktiivinen ohjausverkosto, joka kattaa eri hallinnonalat sekä työelämän. Alueella sitoudutaan toimimaan kehitetyn verkostotyömallin mukaisesti.

Julkaisu:

ELO-ryhmien kokouspöytäkirjoja

Tapahtumien aineistoja

Osaamista ohjaukseen -koulutuspäivä 13.3.2015:

Esitykset:

Nuori, onni ja ohjaus -seminaari 10.4.2015:

Esitykset:

Ohjaustoiminnan haasteet ja mahdollisuudet -seminaari 14.9.2016:

Esitykset:

 

Tulevaisuuden moniosaajat, koulutuspäivä Lahdessa 5.10.2016:

 

Ohjaustyön uudet työtavat ja mahdollisuudet -seminaari  Hämeenlinnassa 16.3.2017

Esitykset:

Ohjaustoiminnan hankkeita Hämeessä


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa