Neuvonta

Yritys-Suomi-puhelinneuvonnasta ja suomi.fi/yritykselle-sivustolta saa perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä. Henkilökohtaista neuvontaa saa oman alueen yrityspalvelusta ja uusyrityskeskuksesta sekä alueen työ- ja elinkeinotoimistosta.

ELY-keskusten alueellinen neuvontatieto löytyy valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Ulkomaalainen yritystoiminnan käynnistäjänä

EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelta tulevan ulkomaalaisen yrittäjän on haettava yrittäjän oleskelulupa.

Yrittäjän oleskelulupahakemukseen tulee liittää mukaan mm. kuvaus elinkeinoharjoittamisen toimintaideasta ja -suunnitelmasta, yrityksen tulossuunnitelma, viimeisin tilinpäätöstieto ja/tai kirjanpitoajo toiminnassa olevan yrityksen osalta sekä toimitilojen vuokrasopimus ja muut elinkeinotoiminnan kannattavuuden arvioimiseen tarvittavat tiedot.

Oleskeluluvasta löytyy lisätietoa Työvoiman maahanmuutto -sivulta.

TIETOA ALUEELTA

Neuvonta - Keski-Suomi

Aloittavan yrittäjän neuvontaa antavat Keski-Suomessa seudulliset kehittämisyhtiöt. Kehittämisyhtiöiden sivuille pääset oikealta alueelliset linkit kohdasta.

Yritysneuvontaan suositellaan varaamaan aika etukäteen.

 

 


Päivitetty