Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta

Ajankohtaista

VR:n sivusto: Mäntyharjun Kinnin onnettomuuden seuranta
Usein kysytyt kysymykset (vr.fi)

Ympäristön tilaa seurataan jatkuvasti

Mäntyharjun Kinnissä 7.4.2018 tapahtuneeseen kemikaalionnettomuuteen liittyviä ympäristötarkkailuja, -selvityksiä ja kunnostustoimenpiteitä toteuttaa VR Group, jonka ympäristökonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Konsultti hoitaa käytännössä vesistötarkkailut, maaperä- ja pohjavesitutkimukset sekä tutkimus- ja kunnostussuunnittelun. Etelä-Savon ELY-keskus toimii valvontaviranomaisena. Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Mikkelin ja Kouvolan ympäristötoimet ovat myös mukana tilanteen seurannassa. Tarkkailuohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan analyysitulosten sekä sääolosuhteiden perusteella. Näytteitä otetaan joka viikko Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Haitta-aineiden kulkeutumisen rajaamiseksi alueella tehdään kunnostustoimia (padotus ym.). Ympäristön tilasta tiedotetaan aktiivisesti alueen asukkaille. VR ja Ramboll Finland Oy laativat tilannekatsauksia kahden viikon välein. Katsaukset nostetaan tälle sivulle VR:n Kinni -verkkosivulta.

Tilannekatsaukset

Elokuu

30.8.2019
Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 26.8.2019 onnettomuusalueen alapuolisista lammista ja ojista, sekä Sarkavedestä Pajulammen edustalta ja Voikoskelta. Sarkavedessä ei todeta MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l). Viimeisimmät kattavammat tarkkailunäytteet Sarkavedestä on otettu 5.8.2019 (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l). Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019). Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien,  MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l). Tällä hetkellä ojat ovat kuivia tai virtaus heikkoa, eikä MTBE:ä juurikaan kulkeudu vesistössä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa. Vesistötarkkailuja jatketaan kesän ajan tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan maanantaina 9.9.2019. Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto ensi maanantaina 2. syyskuuta. Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019. Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan perjantaina 6.9.2019. Tarkkailutaulukkoja ja karttoja päivitetään VR Groupin verkkosivuille kuukausittain.

16.8.2019
Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 12.8.2019 onnettomuusalueen alapuolisista lammista ja ojista, sekä Sarkavedestä Pajulammen edustalta ja Voikoskelta. Sarkavedessä ei todeta MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l). Viimeisimmät kattavammat tarkkailunäytteet Sarkavedestä on otettu 5.8.2019 (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l). Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019). Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien,  MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l). Tällä hetkellä ojat ovat kuivia tai virtaus heikkoa, eikä MTBE:ä juurikaan kulkeudu vesistössä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
Vesistötarkkailuja jatketaan kesän ajan tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan 26.8.2019:  Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto 2.9.2019. Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019. Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan perjantaina 30.8.2019. Tarkkailutaulukkoja ja karttoja päivitetään verkkosivuille jatkossa kuukausittain.

9.8.2019
Vesistötarkkailuja on jatkettu uuden tarkkailuohjelman mukaisesti 5.8.2019 Sarkavedestä: Sarkavedessä ei todettu MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l). Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019). Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien,  MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
Vesistötarkkailuja jatketaan kesän ajan uuden tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan maanantaina 12.8.2019. Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 näytteet viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto 2.9. 2019. Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019. Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan perjantaina 16.8.2019. Tarkkailutaulukkoja ja karttoja päivitetään VR Groupin verkkosivuille jatkossa kuukausittain.

 2.8.2019
Vesistötarkkailuja on jatkettu uuden tarkkailuohjelman mukaisesti 29.7.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista sekä Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustalta ja Voikoskelta: ◦Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteessä 22 MTBE-pitoisuus alitti yhdisteen määritysrajan 0,0001 mg/l. Voikoskella ei todettu MTBE-pitoisuutta (MTBE-pitoisuus <0,0001 mg/l). Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001…0,00014 mg/l (viimeisimmät tarkkailunäytteet 4.6.2019).
Onnettomuusalueen alapuolisten Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen, sekä onnettomuusalueen ja Pajulammen välisten ojien,  MTBE-pitoisuudet ylittävät edelleen THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
Vesistötarkkailuja jatketaan kesän ajan uuden tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuja jatketaan onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista kahden viikon välein. Seuraavat tarkkailunäytteet otetaan maanantaina 12.8.2019 Sarkavedestä Pajulammen purkuojan edustan tarkkailupisteestä 22 viikoittain ja kattavammin kerran kuukaudessa. Seuraava kattavampi näytteenotto maanantaina 5. elokuuta. ◦Vuohijärvestä näytteet otetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019.
Tarkkailutuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua tilannekatsauksissa. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan 9.8.2019. Tarkkailutaulukkoja ja karttoja päivitetään VR Groupin verkkosivuille jatkossa kuukausittain, seuraava päivitys ensi viikolla.

Tilannekatsaukset  tammi-heinäkuu 2019 (pdf, 181 kt)
Tilannekatsaukset huhti-joulukuu 2018 (pdf, 172 kt)


Julkaistut tiedotteet:

Mäntyharjun ympäristöonnettomuus – Suomen ympäristökeskuksen ennuste valmistunut (VR:n tiedote 8.2.2019)
VR Group on tehnyt mittavia toimenpiteitä Kinnin ympäristövahingon seurausten minimoimiseksi ja vastaavien onnnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi (VR:n tiedote 3.1.2019)
Mäntyharjun ympäristöonnettomuus – onnettomuusalueen maaperä- ja pohjavesitutkimukset valmistuneet  (VR:n tiedote 21.12.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – Sarkaveden ja Vuohijärven tilanne ennallaan, onnettomuusalueen maaperä- ja pohjavesitutkimukset käynnissä (VR:n tiedote 28.9.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - Sarkaveden ja Vuohijärjven tilanne ennallaan, Voikosken vedenjakelupiste poistetaan käytöstä (VR:n tiedote 3.8.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – suurin osa Sarkaveden rantakaivoista käytössä (VR:n tiedote 15.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - THL antoi asiantuntija-arvion MTBE-pitoisuuksista (8.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - Järvissä MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, onnettomuuspaikan läheisissä lammissa pitoisuudet alenevat (1.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, veden käyttösuosituksia muutettu (25.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet Sarkavedessä jatkavat alenemistaan, veden käyttösuosituksia on muutettu (18.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus: MTBE:n pitoisuudet Sarkavedessä alenemassa, ensimmäiset ennusteet valmistuneet ja talousveden jakelu laajenee (11.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - MTBE:n levinneisyysalue ei ole muuttunut viime viikosta
(4.5.2018)
Mäntyharjun säiliövuoto-onnettomuuden haittojen minimoiminen jatkuu (27.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalipäästö etenee vesistössä (20.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalivuotoa saatu rajattua - kunnostustoimet alkavat vaikuttaa (16.4.2018)
MTBE-pitoisuudet kohoamassa Pajulammessa ja Sarkavedessä, Kärmelammella ensimmäiset kalakuolemat (13.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - haitta-ainepitoisuudet nousussa, vaikutusalue laajenee (12.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - haitta-aineiden leviämisen estäminen on alkanut (10.4.2018)

Viranomaisten yhteystiedot

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):

Etelä-Savon ELY-keskus:
Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, p. 0295 024 228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, p. 029 502 4153, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (talous- ja kaivovesi):
Terveystarkastaja Marko Nyyssönen p. 044 794 5330 marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi
Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi (lomalla 20.8.-3.9.)
Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, p. 044 494 4718,hanna.pasonen(at)mikkeli.fi

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, p. 0295 029 260, visa.niittyniemi(at)ely-keskus.fi
Hydrobiologi Jouni Törrönen,  p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi
Tedottaja Sirpa Skippari, p. 0295 029 287, sirpa.skippari(at)ely-keskus.fi

Kouvolan ympäristöpalvelut: ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta (talous- ja kaivovesi):
Ympäristösuunnittelija Kati Halonen, p. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi
Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen p. 020 615 8005, piritta.lehtonen(at)kouvola.fi

Taustaa

Mäntyharjun Kinnissä tapahtui kemikaalionnettomuus 7.4.2018. Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui.  Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia (MTBE), josta 35 tonnia valui maahan. MTBE on bensiinin valmistuksessa käytettävä lisäaine.

Linkkejä:

 

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty