Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta

Ajankohtaista

VR:n sivusto: Mäntyharjun Kinnin onnettomuuden seuranta
Usein kysytyt kysymykset (vr.fi)

Ympäristön tilaa seurataan jatkuvasti

Mäntyharjun Kinnissä 7.4.2018 tapahtuneeseen kemikaalionnettomuuteen liittyviä ympäristötarkkailuja, -selvityksiä ja kunnostustoimenpiteitä toteuttaa VR Group, jonka ympäristökonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Konsultti hoitaa käytännössä vesistötarkkailut, maaperä- ja pohjavesitutkimukset sekä tutkimus- ja kunnostussuunnittelun. Etelä-Savon ELY-keskus toimii valvontaviranomaisena. Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Mikkelin ja Kouvolan ympäristötoimet ovat myös mukana tilanteen seurannassa. Tarkkailuohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan analyysitulosten sekä sääolosuhteiden perusteella. Näytteitä otetaan joka viikko Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Haitta-aineiden kulkeutumisen rajaamiseksi alueella tehdään kunnostustoimia (padotus ym.). Ympäristön tilasta tiedotetaan aktiivisesti alueen asukkaille. VR ja Ramboll Finland Oy laativat tilannekatsauksia kahden viikon välein. Katsaukset nostetaan tälle sivulle VR:n Kinni -verkkosivulta.

Miten onnettomuus tapahtui?

Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui.  Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia (MTBE), josta 35 tonnia valui maahan. MTBE on bensiinin valmistuksessa käytettävä lisäaine.

Tilannekatsaukset

Toukokuu

Tilannekatsaus 8.5.

Vesistötarkkailuja on jatkettu huhtikuussa kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista sekä kerran kuukaudessa Sarkavedestä. Tarkkailut suoritettiin kaikista tarkkailupisteistä viimeksi 27.-28.4.2020. Myös Vuohijärvestä otettiin tarkkailunäytteet 28.4.2020.

  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustalla todettiin MTBE-pitoisuus 0,0002 mg/l. Muutoin Sarkavedessä ei todeta MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet <0,0001 mg/l).
  • Vuohijärvessä ei todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet <0,0001 mg/l). Vuohijärven pitoisuudet ovat laskeneet syksystä 2018 lähtien. Syksyllä 2019 todettiin vielä paikoin syvänteissä MTBE:ä 0,0001 mg/kg. Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.
  • Kärmelammen (0,13 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,079 mg/l) pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen. Pajulammessa MTBE -pitoisuudet ovat olleet alle THL:n suosituksen maaliskuun puolestavälistä lähtien, ollen 27.4.2020 tasolla 0,0022-0,0023 mg/l. THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa. Pajulammen tilannetta seurataan toukokuussa tehostetusti, ja suositukset tullaan poistamaan, mikäli pitoisuustaso pysyy nykyisellään.

Tarkkailuja toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein ojissa ja lammissa. Seuraava tarkkailukierros on ensi viikolla (viikko 20). Sarkavedessä tarkkailua jatketaan kerran kuukaudessa. Vuohijärven tarkkailulle ei arvioida olevan jatkossa tarvetta.

VR tiedottaa tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotetaan tarvittaessa tiiviimmin. Tarkkailutaulukot on päivitetty 8.5.2020 verkkosivuille. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Huhtikuu

Tilannekatsaus 3.4.2020

Vesistötarkkailuja on jatkettu maaliskuussa kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä kerran kuukaudessa Sarkavedestä. Tarkkailut suoritettiin viimeksi maanantaina 30.3.2020.

  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustalla todettiin MTBE-pitoisuuksia 0,0001-0,0002 mg/l. Muutoin Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001 mg/l.
  • Vuohijärven pitoisuudet ovat tasolla 0,0001 mg/l tai alle määritysrajan (<0,0001 mg/l). Viimeisimmät tarkkailunäytteet on otettu ohjelman mukaisesti 30.9.2019. Seuraava tarkkailukierros keväällä 2020.
  • Kärmelammen (1,2 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,2 mg/l) pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen.
  • Pajulammesta ei tällä viikolla saatu näytteitä heikosta jäätilanteesta johtuen. Pajulammesta 16.3.2020 otetuissa näytteissä todettiin MTBE-pitoisuus 0,0067 mg/l. THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.

Tarkkailuja toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein ojissa ja lammissa. Seuraava tarkkailukierros viikolla 16. Tarkkailuja tehostetaan jälleen keväällä ennen varsinaisen sulamiskauden alkamista.

VR tiedottaa tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotetaan tarvittaessa tiiviimmin. Tarkkailutaulukot on päivitetty 3.4.2020. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Maaliskuu

Tilannekatsaus 6.3.2020

Vesistötarkkailuja on jatkettu helmi-maaliskuussa kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä kerran kuukaudessa Sarkavedestä. Tarkkailut suoritettiin viimeksi maanantaina 2.3.2020. Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustalla todettiin MTBE-pitoisuus 0,0011 mg/l. Muutoin Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001-0,0002 mg/l.
Vuohijärven pitoisuudet ovat tasolla 0,0001 mg/l tai alle määritysrajan (<0,0001 mg/l). Viimeisimmät tarkkailunäytteet on otettu ohjelman mukaisesti 30.9.2019. Seuraava tarkkailukierros keväällä 2020.
Kärmelammen (1,0 mg/l), Ojantauksenlammen (0,23 mg/l) ja Pajulammen (0,009 mg/l) pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen. THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
Tarkkailuja toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein ojissa ja lammissa. Seuraava tarkkailukierros viikolla 12 !6.3. alkava viikko). Tarkkailuja tehostetaan jälleen keväällä ennen varsinaisen sulamiskauden alkamista.
VR tiedottaa tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotetaan tarvittaessa tiiviimmin.Tarkkailutaulukot on päivitetty 6.3.2020 ja karttoja päivitetään kuukausittain.
 

Tammikuu

Tilannekatsaus 31.1.2020

Kemikaalivuodosta mahdollisesti aiheutuneita kalastovaikutuksia on selvitetty 2019 alapuolisilla vesialueilla viranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Tutkimusmenetelminä käytettiin kalojen ja rapujen lihaksen MTBE-pitoisuuden analysointia, sähkökoekalastuksia ja taimenen mädin haudontakokeita. Vuoden 2019 tulosten perusteella MTBE ei ole kertynyt alueen kaloihin tai täplärapuihin. Havainto tukee aiempien aiheesta tehtyjen tutkimusten tuloksia, joiden perusteella MTBEei kerry kaloihin. Tulos on myös vastaava kuin vuotta aiemmin tehty sama tutkimus.
Taimenen mädinhaudontakokeet toteutettiin talven ja kevään 2019 aikana. Taimenen mätiä istutettiin mätirasioissa kolmelle koepaikalle helmikuussa 2019. Pajulammen alapuolisissa puroissa mätimunien kuoriutuminen onnistui hyvin, sillä kuolleita mätimunia havaittiin rasioiden tarkastuskerralla huhtikuussa vain muutamia kappaleita. Pajulammen eteläisellä laskupurolla, eli Haapapuron yläpuolisella uoman osalla, olleissa rasioissa oli tarkastusajankohtana runsaasti mätimunista kuoriutuneita ruskuaispussivaiheen poikasia. Pajulammen pohjoisen laskupuron mätirasioista poikaset olivat samaan aikaan jo uineet pois. Vedenlaatu kohteilla on siis mahdollistanut erittäin herkän lajin poikasten kehittymisen. Voikoskella mätirasioita ei päästy tarkastamaan virran voimakkuuden takia ja ilmeisesti tulvan vietyä rasiat lopullisesti kadoksiin kesäkuuhun mennessä.

Vesistötarkkailuja on jatkettu tammikuussa tehostetun tarkkailuohjelman mukaisesti viikoittain. Tarkkailuja on toteutettu onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä. ◦Sarkavedessä Pajulammen purkuojan edustalla todettiin maanantaina 27.1.2020 MTBE-pitoisuus 0,001 mg/l. Muutoin Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat tasolla <0,0001 mg/l.
Vuohijärven pitoisuudet ovat tasolla 0,0001 mg/l tai alle määritysrajan (<0,0001 mg/l). Viimeisimmät tarkkailunäytteet on otettu ohjelman mukaisesti 30.9.2019.

Kärmelammen (1,2 mg/l), Ojantauksenlammen (0,22 mg/l) ja Pajulammen (0,0093 mg/l) pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen. THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa. Tarkkailuja toteutetaan jatkossa kahden viikon välein. Tarkkailuja tehostetaan jälleen keväällä ennen sulamiskauden alkamista.

VR tiedottaa tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin. Tarkkailutaulukot on päivitetty 31.1.2020 VR Groupin verkkosivuille. Karttoja päivitetään jatkossa kuukausittain.

Aiemmat tilannekatsaukset

Tilannekatsaukset  tammi-joulukuu 2019 (pdf)
Tilannekatsaukset huhti-joulukuu 2018 (pdf)

Julkaistut tiedotteet:

Mäntyharjun ympäristöonnettomuus – Suomen ympäristökeskuksen ennuste valmistunut (VR:n tiedote 8.2.2019)
VR Group on tehnyt mittavia toimenpiteitä Kinnin ympäristövahingon seurausten minimoimiseksi ja vastaavien onnnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi (VR:n tiedote 3.1.2019)
Mäntyharjun ympäristöonnettomuus – onnettomuusalueen maaperä- ja pohjavesitutkimukset valmistuneet  (VR:n tiedote 21.12.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – Sarkaveden ja Vuohijärven tilanne ennallaan, onnettomuusalueen maaperä- ja pohjavesitutkimukset käynnissä (VR:n tiedote 28.9.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - Sarkaveden ja Vuohijärjven tilanne ennallaan, Voikosken vedenjakelupiste poistetaan käytöstä (VR:n tiedote 3.8.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – suurin osa Sarkaveden rantakaivoista käytössä (VR:n tiedote 15.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - THL antoi asiantuntija-arvion MTBE-pitoisuuksista (8.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - Järvissä MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, onnettomuuspaikan läheisissä lammissa pitoisuudet alenevat (1.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, veden käyttösuosituksia muutettu (25.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet Sarkavedessä jatkavat alenemistaan, veden käyttösuosituksia on muutettu (18.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus: MTBE:n pitoisuudet Sarkavedessä alenemassa, ensimmäiset ennusteet valmistuneet ja talousveden jakelu laajenee (11.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - MTBE:n levinneisyysalue ei ole muuttunut viime viikosta
(4.5.2018)
Mäntyharjun säiliövuoto-onnettomuuden haittojen minimoiminen jatkuu (27.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalipäästö etenee vesistössä (20.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalivuotoa saatu rajattua - kunnostustoimet alkavat vaikuttaa (16.4.2018)
MTBE-pitoisuudet kohoamassa Pajulammessa ja Sarkavedessä, Kärmelammella ensimmäiset kalakuolemat (13.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - haitta-ainepitoisuudet nousussa, vaikutusalue laajenee (12.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - haitta-aineiden leviämisen estäminen on alkanut (10.4.2018)

Viranomaisten yhteystiedot

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):

Etelä-Savon ELY-keskus:
Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, p. 0295 024 228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, p. 029 502 4153, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (talous- ja kaivovesi):
Terveystarkastaja Marko Nyyssönen p. 044 794 5330 marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi
Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi (lomalla 20.8.-3.9.)
Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, p. 044 494 4718,hanna.pasonen(at)mikkeli.fi

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, p. 0295 029 260, visa.niittyniemi(at)ely-keskus.fi
Hydrobiologi Jouni Törrönen,  p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi
Tiedottaja Sirpa Skippari, p. 0295 029 287, sirpa.skippari(at)ely-keskus.fi

Kouvolan ympäristöpalvelut: ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta (talous- ja kaivovesi):
Ympäristösuunnittelija Kati Halonen, p. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi
Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen p. 020 615 8005, piritta.lehtonen(at)kouvola.fi

Linkkejä:

 

Päivitetty