Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta

Ajankohtaista

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset (päivittyy tilanteen edetessä)
Katso korvaavan talousveden jakelupisteet

25.5.2018

Vesinäytteitä otettiin 21.5. ja 23.5. onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista, kaivoista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat erittäin pieniä. Pajulammen ja ojien pitoisuuksissa ei ole tapahtunut toukokuun aikana oleellista muutosta. Vuohijärven pohjoisosassa ja eteläosissa pitoisuudet ovat edellisen viikon tasolla, eivät ylitä maku- ja hajukynnystä. Vuohijärven pohjoisosan syvänteissä Torviselällä ja Hillosenselällä pitoisuudet ovat tasolla 0,03 – 0,04 mg/l eli hieman haju- ja makukynnystä suurempia. Seuraavan kerran näytteitä otetaan 28.5. ja tuloksista tiedotetaan alueen asukkaille ja medialle viikolla 22. Lue lisää

Päivitetyt kartat löytyvät täältä: http://www.vrgroup.fi/kinni

22.5.2018

Tästä kartasta pääset katsomaan onnettomuuden vaikutuksia Sarkaveden alueeseen (päivitetty 22.5.2018).
Katso vaikutukset Vuohijärven pohjoisissa osissa (päivitetty 22.5.2018).
Katso vaikutukset Vuohijärven eteläisissä osissa (päivitetty 22.5.2018).
HUOM: Kartoilla pitoisuudet on ilmoitettu milligrammoina (1 milligramma on 1000 mikrogrammaa ja 1 mikrogramma on 0,001 milligrammaa).

Kouvolassa Orilammen majalla 18.5. pidetyn keskustelutilaisuuden voi katsoa tallenteelta täällä.  Tilaisuudessa keskusteltiin Vuohijärven tilanteesta.

18.5.2018

Katso järviveden käyttösuositukset (18.5.2018)
Katso kaivoveden käyttösuositukset (18.5.2018)

Vesinäytteitä otettiin 14.5. ja 16.5. onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Tulosten perusteella Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat jo hyvin pieniä ja jatkavat edelleen alenemista. Pajulammessa, jonka kautta vesi valuu Sarkaveteen, pitoisuudet ovat pysyneet edellisen viikon tasolla. Vuohijärven pohjoisosan pitoisuuksissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viimeisen parin viikon aikana. Vuohijärven eteläosassa pitoisuudet eivät ole kasvaneet edellisestä viikosta. Onnettomuuspaikan läheltä otetuissa pohjavesinäytteissä ja maanäytteissä on todettu selvästi kohonneita MTBE-pitoisuuksia. Lue lisää

15.5.2018

 • Keskustelutilaisuus Mäntyharjun kemikaalionnettomuudesta perjantaina 18.5.2018 klo 10-13 Orilammen Majalla, os. Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi. Tilaisuus on avoin ja siellä on paikalla VR:n, Kouvolan kaupungin ja viranomaisten edustajia. Tilaisuutta voi seurata myös livestriimauksen kautta.

 • Mäntyharjulla 11.5. järjestetyn keskustelutilaisuuden voit katsoa tallenteelta täällä.  

11.5.2018

 • Vesinäytteiden ottoa on jatkettu viikolla 19 Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Näytteitä otettiin sekä maanantaina 7.5.2018 että keskiviikkona 9.5.2018. Valmistuneiden analyysitulosten perusteella Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet jatkavat alenemista. Myös Pajulammesta, jonka kautta vesi valuu Sarkaveteen, pitoisuudet alenevat edelleen. Vuohijärven pohjoisosassa pitoisuudet ovat viimeisimpien näytteenottokertojen tasolla tai hieman alentuneet. Vuohijärven eteläosassa havaittiin pieniä MTBE -pitoisuuksia. Lue lisää

 • Viranomainen tilasivat Vuohijärveltä täydentäviä näytteenottotutkimuksia keskiviikkona 7.5. Näytteenoton toteutti Kymijoen vesi ja ympäristö ry ja analyysilaboratoriona oli SGS. Näytteenottopisteet voi katsoa tältä kartalta ja analyysituloskset tästä tiivistelmätaulukosta.

 • Tästä kartasta pääset katsomaan onnettomuuden vaikutuksia Sarkaveden alueeseen (päivitetty 9.5.2018).
  Katso vaikutukset Vuohijärven pohjoisissa osissa (päivitetty 9.5.2018).
  Katso vaikutukset Vuohijärven eteläisissä osissa (päivitetty 9.5.2018).

9.5.2018

 • Seuraava tiedote julkaistaan perjantaina 11.5.2018
 • Mäntyharjun kunta ja VR järjestävät kunnan vakituisille ja kesäasukkaille keskustelutilaisuuden kemikaalionnettomuudesta pe 11.5.2018 klo 13-16 kunnan valtuustosalissa Koulutie 8, Mäntyharju. Tilaisuudessa on mahdollisuus kuulla asiantuntijoita sekä keskustella ja kysyä aiheesta. Lue lisää
  Tilaisuuteen voi osallistua myös livestriimauksen kautta: http://vod.kepit.tv/mantyharju.html   

4.5.2018

 • Vesinäytteiden ottoa jatkettiin viikolla 18 Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Näytteitä otettiin 30.4.2018 ja  2.5.2018. Tulosten perusteella Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat laskeneet merkittävästi. Vuohijärven pohjoisosassa pitoisuudet ovat edellisen viikon tasolla, eikä eteläosassa todettu MTBE:tä. Tarkkailuohjelmaa päivitetään säännöllisesti. Seuraavan kerran näytteitä otetaan 7.5.2018 ja tuloksista tiedotetaan alueen asukkaille ja medialle viikolla 19.

 • Näytteenottopisteiden sijainti ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla http://www.vrgroup.fi/kinni löytyvällä kartalla. Karttaa päivitetään, kun uusia tuloksia saadaan.

27.4.2018

 • Alkuviikolla otettujen näytteiden mukaan Sarkaveden pitoisuuksissa on lievää laskua. Pajulammesta ei ole saatu näytteitä jäätilanteen vuoksi. Vuohijärven pohjoisosassa on MTBE:tä todettu Hillosenselän ja Isoselän tasolla. Vuohijärven eteläisempiin osiin MTBE ei ole vielä kulkeutunut. Tutkimustulokset ja näytteenottopisteet esitetään VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni) julkaistavissa kartoissa.

26.4.2018

 • Vuohijärven tutkimustulosten odotetaan valmistuvan perjantaina 27.4.  ja tuloksista tiedotetaan.
 • Kartta, johon on merkitty pintavesien näytteenottopaikat ja haitta-ainearvot, julkaistaan lähipäivinä VR:n Kinni -sivulla

24.4.2018

 • Sarkaveden näytteet otettu 23.4.  Näytteenotto jouduttiin keskeyttämään 23.4., koska ilmatyynyalus meni rikki. Vuohijärven näytteitä ei ehditty samaan. Näytteenottoa Vuohijärvellä jatketaan  24.4. ja 25.4.

20.4.2018

 • Uusia kalakuolemia ei ole havaittu. Onnettomuusalueen vaikutusalueen kaivovesissä on havaittu pieniä määriä haitta-aineita.
 • Kemikaalipäästö etenee vesistössä ja on kulkeutumassa Sarkaveden kautta kohti Vuohijärveä.
 • Haitta-ainepitoisuuksia seurataan ottamalla näytteitä pintavesistä ja kaivoista säännöllisesti seurantaohjelman mukaisesti.
 • Torjuntatoimia jatketaan onnettomuuspaikan lähialueella: mm. vahvistetaan patoa ja laajennetaan patoallasta.
 • Kemikaalin leviämisestä laaditaan säännöllisesti ennusteita. Maaperään ja pohjaveteen liittyviä selvityksiä tehdään.

Julkaistut tiedotteet:

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, veden käyttösuosituksia muutettu (25.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet Sarkavedessä jatkavat alenemistaan, veden käyttösuosituksia on muutettu (18.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus: MTBE:n pitoisuudet Sarkavedessä alenemassa, ensimmäiset ennusteet valmistuneet ja talousveden jakelu laajenee (11.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - MTBE:n levinneisyysalue ei ole muuttunut viime viikosta
(4.5.2018)
Mäntyharjun säiliövuoto-onnettomuuden haittojen minimoiminen jatkuu (27.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalipäästö etenee vesistössä (20.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalivuotoa saatu rajattua - kunnostustoimet alkavat vaikuttaa (16.4.2018)
MTBE-pitoisuudet kohoamassa Pajulammessa ja Sarkavedessä, Kärmelammella ensimmäiset kalakuolemat (13.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - haitta-ainepitoisuudet nousussa, vaikutusalue laajenee (12.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - haitta-aineiden leviämisen estäminen on alkanut (10.4.2018)

Linkkejä:

Valokuvia vahinkopaikan lähistöltä. Tilanne 19.4.2018. Kuvat: Raija-Leena Heino

Miten tilanne alkoi?

Mäntyharjun Kinnissä tapahtui kemikaalionnettomuus 7.4.2018.  Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia (MTBE), josta 35 tonnia valui maahan. MTBE on bensiinin valmistuksessa käytettävä lisäaine.

Seuranta

VR, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja Kouvolan ympäristöpalvelut seuraavat onnettomuuden ympäristövaikutuksia. Alueen pintavesistä, kaivoista ja maaperästä otetaan näytteitä sovitun seurantaohjelman mukaisesti. Haitta-aineiden kulkeutumisen rajaamiseksi alueella tehdään kunnostustoimia (padotus ym.). Ympäristön tilasta tiedotetaan aktiivisesti alueen asukkaille. 

Lisätietoja:

VR:n palvelunumero 0203 32030 (ma-pe 8-18, la-su + juhlapyhät 10-14)

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):
Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi
Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4715, hanna.pasonen(at)mikkeli.f
Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi
Terveystarkastaja Marko Nyyssönen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 5330, marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi (talous/kaivovesi)

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):
Hydrobiologi Jouni Törrönen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Vuohijärveä koskevat kyselyt), p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi
Ympäristöjohtaja Hannu Friman hannu.friman(at)kouvola.fi p. 020 615 7900 (poissa 4.-26.6., sijainen Kati Halonen, p. 020 615 8048)
Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen piritta.lehtonen(at)kouvola.fi p. 020 615 8005 (talous-/kaivovesi)

Päivitetty