Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta

Ajankohtaista

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset (päivittyy tilanteen edetessä)
VR:n sivusto: Mäntyharjun Kinnin onnettomuuden seuranta (mm. päivitetty aineisto)

Viranomaisten yhteystiedot kesällä 2018

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):

Etelä-Savon ELY-keskus:
4.-29.6. ja 30.7.- ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, p. 0295 024 228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi
16.-27.7. yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen, p. 0295 024 187, marjukka.kilpelainen(at)ely-keskus.fi
2.-13.7. johtava asiantutija Vesa Rautio, p. 0295 024 225, vesa.rautio(at)ely-keskus.fi
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (talous- ja kaivovesi):
4.6.-1.7. terveystarkastaja Sanna Toivanen p. 044 794 4707 sanna.toivanen(at)mikkeli.fi
2.7.-  terveystarkastaja Marko Nyyssönen p. 044 794 5330 marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi
4.-15.6., 25.6.-6.7., 16.7.-17.8., 3.9.-  ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi
9.- 31.7.  ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, p. 044 494 4718,hanna.pasonen(at)mikkeli.fi

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
4.-29.6. ja 30.7.- vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, p. 0295 029 260, visa.niittyniemi(at)ely-keskus.fi (sijainen Pekka Vähänäkki)
4.6.-13.7. ja 13.8.-  hydrobiologi Jouni Törrönen,  p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi
4.6.-27.7.  ja 28.8.- tiedottaja Sirpa Skippari, p. 0295 029 287, sirpa.skippari(at)ely-keskus.fi
Kouvolan ympäristöpalvelut/terveysvalvonta (talous- ja kaivovesi):
7.-21.6. ja 16.7. -  ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen p. 020 615 8005, piritta.lehtonen(at)kouvola.fi
25.6.-13.7. terveystarkastaja Minna Lindholm p. 020 615 7962, minna.lindholm(at)kouvola.fi
Kouvolan ympäristöpalvelut/ympäristönsuojelu:
7.-26.6. ympäristösuunnittelija Kati Halonen, p. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi
27.6.- ympäristöjohtaja Hannu Friman, p. 020 615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi

Tilannekatsaukset

29.6.2018

Tilannekatsaus 29.6.2018

Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 25.-26.6.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla tiistaina 3.7.2018.

Onnettomuuspaikan alapuolisessa patoaltaassa on aloitettu valmistelut patoaltaan veden käsittelyn tehostamiseksi. BK-Hydrometa Oy suorittaa patoaltaalla laitteistoasennuksia ja käsittelyt on tarkoitus saada toimintaan ensi viikolla (viikko 27).

Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa ennallaan osoitteissa Mouhuntie 647, Virransalmentie 1988 ja Voikoskentie 138.

26.6.2018

Pajulammen ja sen purkuojien lähialueen kaivojen MTBE-pitoisuudet ovat vielä koholla, eikä niiden vettä suositella käytettävän talousvetenä.  Viikolla 25 otetuissa näytteissä Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat hyvin alhaisia, selvästi alle 0,0075 mg/l. Vuohijärven syvänteissä pitoisuudet ovat tasolla 0,01 mg/l. Järvien pitoisuuksissa ei ole tapahtunut oleellista muutosta.

Lukuun ottamatta Pajulammen aluetta kaivojen vettä voi käyttää talousvetenä. Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat niin pieniä, että vedessä voi uida ja sitä voi käyttää talous-, pesu ja löylyvetenä sekä kasvien kasteluun, jos vesi ei haise. Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa uimista ei suositella.
Lue koko tiedote

15.6.2018
Sarkavedellä kaikkien tutkittujen kaivovesien on todettu olevan turvallisia käyttää, lukuun ottamatta Pajulammen ja sen purkuojien lähialuetta. Tutkittujen kaivovesien MTBE-pitoisuudet ovat selvästi alle 0,0075 mg/l, josta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ei aiheudu terveysriskiä.  Kuvalan vedenjakelupiste poistetaan. Lue lisää tiedotteesta

8.6.2018
Vesinäytteitä otettiin 4.-8.6. onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista, kaivoista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Vuohijärven näytteenotto viivästyi kovan tuulen takia, kaikki tutkimustulokset ole vielä valmistuneet. Kaikki Sarkaveden MTBE-pitoisuudet ovat alle 0,0075 mg/l, joka on THL:n määrittelemä raja-arvo.  Lue lisää tiedotteesta

1.6.2018
Vesinäytteiitä otettiin viikolla 22. Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet erittäin pieniä, vain muutamia prosentteja haju- ja makukynnyksen (0,01 mg/l) arvosta. Vuohijärven pohjoisosassa ja eteläosissa pitoisuudet edellisen viikon tasolla: pintakerroksen pitoisuudet eivät ylitä haju- ja makukynnystä. Vuohijärven pohjoisosan syvänteissä Torviselällä ja Hillosenselällä pitoisuudet ovat tasolla 0,01 – 0,02 mg/l eli hieman haju- ja makukynnystä suurempia. Onnettomuusalueen lähilammissa pitoisuudet alentuneet.  Lue lisää tiedotteesta

Linkki:

Julkaistut tiedotteet:

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – suurin osa Sarkaveden rantakaivoista käytössä (VR:n tiedote 15.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - THL antoi asiantuntija-arvion MTBE-pitoisuuksista (8.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - Järvissä MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, onnettomuuspaikan läheisissä lammissa pitoisuudet alenevat (1.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, veden käyttösuosituksia muutettu (25.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet Sarkavedessä jatkavat alenemistaan, veden käyttösuosituksia on muutettu (18.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus: MTBE:n pitoisuudet Sarkavedessä alenemassa, ensimmäiset ennusteet valmistuneet ja talousveden jakelu laajenee (11.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - MTBE:n levinneisyysalue ei ole muuttunut viime viikosta
(4.5.2018)
Mäntyharjun säiliövuoto-onnettomuuden haittojen minimoiminen jatkuu (27.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalipäästö etenee vesistössä (20.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalivuotoa saatu rajattua - kunnostustoimet alkavat vaikuttaa (16.4.2018)
MTBE-pitoisuudet kohoamassa Pajulammessa ja Sarkavedessä, Kärmelammella ensimmäiset kalakuolemat (13.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - haitta-ainepitoisuudet nousussa, vaikutusalue laajenee (12.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - haitta-aineiden leviämisen estäminen on alkanut (10.4.2018)

Taustaa ja seuranta

Mäntyharjun Kinnissä tapahtui kemikaalionnettomuus 7.4.2018.  Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia (MTBE), josta 35 tonnia valui maahan. MTBE on bensiinin valmistuksessa käytettävä lisäaine.

VR, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja Kouvolan ympäristöpalvelut seuraavat onnettomuuden ympäristövaikutuksia. Alueen pintavesistä, kaivoista ja maaperästä otetaan näytteitä sovitun seurantaohjelman mukaisesti. Haitta-aineiden kulkeutumisen rajaamiseksi alueella tehdään kunnostustoimia (padotus ym.). Ympäristön tilasta tiedotetaan aktiivisesti alueen asukkaille. 

Linkkejä:

 

Päivitetty