Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta

Ajankohtaista

VR:n sivusto: Mäntyharjun Kinnin onnettomuuden seuranta
Usein kysytyt kysymykset (vr.fi)

Ympäristön tilaa seurataan jatkuvasti

VR, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja Kouvolan ympäristöpalvelut seuraavat onnettomuuden ympäristövaikutuksia.  Vesistötarkkailut toteutetaan hankkeessa ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n laatimien ja viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan analyysitulosten sekä sääolosuhteiden perusteella. Näytteitä otetaan joka viikko Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Haitta-aineiden kulkeutumisen rajaamiseksi alueella tehdään kunnostustoimia (padotus ym.). Ympäristön tilasta tiedotetaan aktiivisesti alueen asukkaille.

Tilannekatsaukset

14.9.2018:

Vesistötarkkailuja jatkettiin 10.-11.9.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa: Sarkaveden osalta pintavedessä ei ole todettu MTBE -pitoisuuksia, alusvedessä todettu MTBE:n pitoisuus 0,0011mg/l.  Vuohijärvessä pintavedessä MTBE -pitoisuudet ovat korkeimmillaan 0,0002 mg/l ja syvänteissä 0,008 mg/l. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat  17.9.2018. 

Onnettomuusalueen läheisyyteen rakennettua patoallasta on tyhjennetty kesän ajan pumppaamalla vettä Fortum Oy:n ja BK-Hydrometa Oy:n käsittelylaitteistojen kautta. MTBE -pitoisuudet patoaltaassa ovat laskeneet kesän aikana merkittävästi ja käsittelyn myötä myös allasta on saatu tyhjennettyä tehokkaasti. Toisaalta onnettomuusalueelta tulee edelleen MTBE -pitoista vettä, jota puolestaan pumpataan patoaltaaseen käsittelyä varten. Suunnitelmat onnettomuusalueelta tulevan veden, patoaltaan sekä Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen jatkotoimenpiteistä ovat käynnissä ja valmistuvat lähiviikkoina. Suunnitelmista ja jatkotoimista tullaan tiedottamaan lähiviikkoina kattavammin.

Onnettomuusalueen ympäristön pohjavesi- ja maaperätutkimukset jatkuvat. Tutkimusten perusteella laaditaan suunnitelmat jatkotoimenpiteistä. Tutkimustuloksista ja jatkotoimenpiteistä tullaan tiedottamaan syksyn aikana.

Selvitykset onnettomuuden mahdollisista vaikutuksista alueen kalastoon ovat käynnissä. Paikalliset kalastuskunnat ovat aloittaneet näytekalojen keräykset Vuohijärveltä, Sarkavedeltä ja Pajulammesta. Pajulammen purojen sekä Voikosken alueen sähkökalastukset aloitetaan lähiviikkoina.

Veden käyttösuositukset ovat yhä voimassa Pajulammen alueelle. Käyttösuositukset ovat luettavissa 3.8.2018 julkaistussa tiedotteessa www.vrgroup.fi/kinni kohdassa Ajankohtaista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.  Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa osoitteissa Mouhuntie 647 ja Voikoskentie 138.

7.9.2018:

Vesistötarkkailuja on jatkettu 3.- 4.9.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa. Sarkaveden osalta pintavedessä ei ole todettu MTBE -pitoisuuksia, alusvedessä todettu MTBE:n pitoisuus 0,0002 mg/l.Vuohijärvessä pintavedessä MTBE -pitoisuudet ovat korkeimmillaan 0,0002 mg/l ja syvänteissä 0,010 mg/l. Tämän viikon ojien ja lampien tarkkailutulokset eivät ole vielä valmistuneet. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat 10.9.2018. Veden käyttösuosituksia on annettu Pajulammen alueelle. Käyttösuositukset on luettavissa 3.8.2018 julkaistussa tiedotteessa www.vrgroup.fi/kinni kohdassa Ajankohtaista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Vedenjakelupisteet ovat toiminnassa osoitteissa Mouhuntie 647 ja Voikoskentie 138.

Tilannekatsaukset huhti-elokuu 2018 (pdf, 571 kt)

Julkaistut tiedotteet:

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - Sarkaveden ja Vuohijärjven tilanne ennallaan, Voikosken vedenjakelupiste poistetaan käytöstä (VR:n tiedote 3.8.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – suurin osa Sarkaveden rantakaivoista käytössä (VR:n tiedote 15.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - THL antoi asiantuntija-arvion MTBE-pitoisuuksista (8.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - Järvissä MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, onnettomuuspaikan läheisissä lammissa pitoisuudet alenevat (1.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, veden käyttösuosituksia muutettu (25.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet Sarkavedessä jatkavat alenemistaan, veden käyttösuosituksia on muutettu (18.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus: MTBE:n pitoisuudet Sarkavedessä alenemassa, ensimmäiset ennusteet valmistuneet ja talousveden jakelu laajenee (11.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - MTBE:n levinneisyysalue ei ole muuttunut viime viikosta
(4.5.2018)
Mäntyharjun säiliövuoto-onnettomuuden haittojen minimoiminen jatkuu (27.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalipäästö etenee vesistössä (20.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalivuotoa saatu rajattua - kunnostustoimet alkavat vaikuttaa (16.4.2018)
MTBE-pitoisuudet kohoamassa Pajulammessa ja Sarkavedessä, Kärmelammella ensimmäiset kalakuolemat (13.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - haitta-ainepitoisuudet nousussa, vaikutusalue laajenee (12.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - haitta-aineiden leviämisen estäminen on alkanut (10.4.2018)

Viranomaisten yhteystiedot

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):

Etelä-Savon ELY-keskus:
Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, p. 0295 024 228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, p. 029 502 4153, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (talous- ja kaivovesi):
Terveystarkastaja Marko Nyyssönen p. 044 794 5330 marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi
Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi (lomalla 20.8.-3.9.)
Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, p. 044 494 4718,hanna.pasonen(at)mikkeli.fi

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, p. 0295 029 260, visa.niittyniemi(at)ely-keskus.fi
Hydrobiologi Jouni Törrönen,  p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi
Tedottaja Sirpa Skippari, p. 0295 029 287, sirpa.skippari(at)ely-keskus.fi

Kouvolan ympäristöpalvelut: ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta (talous- ja kaivovesi):
Ympäristösuunnittelija Kati Halonen, p. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi
Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen p. 020 615 8005, piritta.lehtonen(at)kouvola.fi

Taustaa

Mäntyharjun Kinnissä tapahtui kemikaalionnettomuus 7.4.2018. Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui.  Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia (MTBE), josta 35 tonnia valui maahan. MTBE on bensiinin valmistuksessa käytettävä lisäaine.

Linkkejä:

 

Päivitetty