Mainonta maantien varrella 

Tienvarsimainos on tienkäyttäjälle suunnattu maantien varteen sijoitettu mainos tai ilmoitus

Tienvarsimainontaa koskeva lainsäädäntö muuttui 15.8.2016 ja pysyväisluonteisten mainosten sijoittamisessa siirryttiin ilmoitusmenettelyyn.

Maantien käyttäjille suunnattu mainos tulee maantielain 52 §:n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ei aiheuta haittaa tienpidolle ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Maantielakia sovelletaan tienvarsimainoksiin, jotka sijaitsevat asemakaava-alueiden ulkopuolella ja asemakaavassa liikennealueeksi osoitetuilla alueilla.

24.8.2016 voimaan astuneella Liikenneviraston määräyksellä  tarkennetaan lakia tienvarsimainosten sijoittamisen ja rakenteen osalta.

Jo mainoksen suunnitteluvaiheessa on hyvä tutustua Liikenneviraston määräykseen, missä määritellään mm.

 • paikat, mihin mainosta ei saa sijoittaa
 • vähimmäisetäisyydet liittymiin ja liikenteenohjauslaitteisiin tai toiseen mainokseen eriluokkaisten teiden varsilla
 • mainoksen ulkoasu ja koko

Mainoksia ei saa sijoittaa maantien tiealueelle tai asemakaavoitetulla alueella maantien liikennealueelle.

Jos mainoksen suunniteltu sijoituspaikka on suoja- tai näkemäalueella, vaaditaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluville mainokselle myös MTL 47 §:n mukainen lupa. Em. lupa tulee hakea ennen ilmoituksen tekemistä.

Mainoksen suunnitellusta sijoituspaikasta tulee ennen mainoksen asettamista tehdä ilmoitus ELY-keskukselle. Jokaisesta mainoksesta tulee tehdä oma ilmoitus.

Ilmoituksen jättäminen

Ilmoitus jätetään sähköisellä ilmoituslomakkeella tai vastaavilla tiedoilla.

Maantielain 52 §:n mukaiseen ilmoitukseen mainoksen sijoittamisesta on AINA liitettävä

 • kartta, josta ilmenee mainoksen suunniteltu sijaintipaikka, mainoslaitteen etäisyys maantiestä sekä sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden,
 • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus),
 • selvitys maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta mainoksen sijoittamiseen maalleen ja
 • selvitys siitä, mitä reittiä mainokselle kuljetaan huoltotoimenpiteitä varten (valta-, kanta- ja seututeillä mainoksen huoltotoimia ei saa suorittaa ko. tieltä käsin).

Pirkanmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 297
33101 TAMPERE

tai kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi

ELY-keskus antaa ilmoituksen johdosta maksullisen päätöksen 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Maksut

 • Salliva päätös 320 €
 • Kielteisen päätöksen käsittelymaksu 50 €

TIETOA ALUEELTA

Mainonta maantien varrella 

Tienvarsimainos on tienkäyttäjälle suunnattu maantien varteen sijoitettu mainos tai ilmoitus

Tienvarsimainontaa koskeva lainsäädäntö muuttui 15.8.2016 ja pysyväisluonteisten mainosten sijoittamisessa siirryttiin ilmoitusmenettelyyn.

Maantien käyttäjille suunnattu mainos tulee maantielain 52 §:n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ei aiheuta haittaa tienpidolle ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Maantielakia sovelletaan tienvarsimainoksiin, jotka sijaitsevat asemakaava-alueiden ulkopuolella ja asemakaavassa liikennealueeksi osoitetuilla alueilla.

24.8.2016 voimaan astuneella Liikenneviraston määräyksellä  tarkennetaan lakia tienvarsimainosten sijoittamisen ja rakenteen osalta.

Jo mainoksen suunnitteluvaiheessa on hyvä tutustua Liikenneviraston määräykseen, missä määritellään mm.

 • paikat, mihin mainosta ei saa sijoittaa
 • vähimmäisetäisyydet liittymiin ja liikenteenohjauslaitteisiin tai toiseen mainokseen eriluokkaisten teiden varsilla
 • mainoksen ulkoasu ja koko

Mainoksia ei saa sijoittaa maantien tiealueelle tai asemakaavoitetulla alueella maantien liikennealueelle.

Jos mainoksen suunniteltu sijoituspaikka on suoja- tai näkemäalueella, vaaditaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluville mainokselle myös MTL 47 §:n mukainen lupa. Em. lupa tulee hakea ennen ilmoituksen tekemistä.

Mainoksen suunnitellusta sijoituspaikasta tulee ennen mainoksen asettamista tehdä ilmoitus ELY-keskukselle. Jokaisesta mainoksesta tulee tehdä oma ilmoitus.

Ilmoituksen jättäminen

Ilmoitus jätetään sähköisellä ilmoituslomakkeella tai vastaavilla tiedoilla.

Maantielain 52 §:n mukaiseen ilmoitukseen mainoksen sijoittamisesta on AINA liitettävä

 • kartta, josta ilmenee mainoksen suunniteltu sijaintipaikka, mainoslaitteen etäisyys maantiestä sekä sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden,
 • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus),
 • selvitys maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta mainoksen sijoittamiseen maalleen ja
 • selvitys siitä, mitä reittiä mainokselle kuljetaan huoltotoimenpiteitä varten (valta-, kanta- ja seututeillä mainoksen huoltotoimia ei saa suorittaa ko. tieltä käsin).

Pirkanmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 297
33101 TAMPERE

tai kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi

ELY-keskus antaa ilmoituksen johdosta maksullisen päätöksen 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Maksut

 • Salliva päätös 320 €
 • Kielteisen päätöksen käsittelymaksu 50 €

Päivitetty