Maatilojen tuotannonohjaus, viljelijätuet ja valvonta

KuvituskuvaELY-keskusten tehtävänä on hallinnoida viljelijätukien hakemiseen, maksatukseen ja valvontaan liittyviä tehtäviä sekä varmistaa maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja kasvinterveys.

EU:n tukien myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä on varainkäytön riittävä valvonta.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot

TIETOA ALUEELTA

Maatilojen tuotannon ohjaus, viljelijätuet ja valvonta - Etelä-Savo

Ympäristösopimukset

Manner-Suomen maaseutuohjelman toimenpitein tuetaan maatalouden monimuotoisuuden kehittymistä ja maatalouden vesistökuormituksen vähentämistä.

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoitosopimus

Etelä-Savon maaseudun maisema on monimuotoinen peltoineen, hakoineen, järvineen ja metsineen. Hoitosopimuksilla edistetään luonnon monimuotoisuutta. Alueelle ominainen kotieläintuotanto mahdollistaa laiduntamisen sopimuksen yhtenä hoitomuotona. Sopimukselle soveltuvia alueita ovat perinnebiotoopit, luonnonlaitumet sekä luontoarvoiltaan monimuotoiset ja maisemaltaan merkittävät pellon ja metsän, pellon ja tien tai pellon ja vesistön väliset reuna-alueet sekä peltojen metsäsaarekkeet. Sopimusalueet ovat aina pellon ulkopuolisia alueita. Sopimuksen voi tehdä aktiiviviljelijä tai yhdistys. Tuki haetaan lomakkeella 273.

Kosteikon hoitosopimus

Kosteikot ovat tärkeitä hoitokeinoja järvisen alueen vesiensuojelussa. Sopimusta voi hakea kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja hoidettavasta maa-alasta tai hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista. Sopimuksen voi tehdä aktiiviviljelijä, yhdistys tai vesioikeudellinen yhteisö. Tuki haetaan lomakkeella 262.

Alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimus

Korvausta voi saada alkuperäisrotuisista eläimistä, jotka ovat viljelijän hallinnassa. Eläimet on oltava puhdasrotuisia ja eläimiä on käytettävä rodun lisäämiseen. Tuki haetaan lomakkeella 218.

Luomutuotanto

ELY-keskuksen tavoitteena on pitkään ollut lisätä luonnonmukaista tuotantoa sekä laajentaa ja monipuolistaa lähituotteiden tarjontaa asiakkaiden tarpeiksi. Luonnonmukaisessa tuotannossa oleva pinta-ala on jatkuvasti noussut ja vuonna 2020 luomutuotannossa oleva ala on yli 18 % koko alueen viljelyssä olevasta peltoalasta. Luonnonmukaisen tuotannon korvausta voi hakea kasvi- tai eläintilalle sekä avomaan vihannesten viljelylle. Luomusitoumus haetaan lomakkeella 215.

Luonnonmukaisen tuotannon tarkkailujärjestelmää hallinoidaan myös ELY-keskuksessa.


Päivitetty

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT