Maaseutuelinkeinot

KuvituskuvaAjankohtaista

Maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen on yksi ELY-keskusten tehtävistä. Tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä kalatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen edistäminen.

ELY-keskukset tukevat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeille, jotka edistävät elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä kannustavat uuden yritystoiminnan aloittamiseen ja toimivien yritysten kehittämiseen.

Tukitasot ja rahoitusmuodot vaihtelevat hieman ELY-keskuksittain. Kun suunnittelet investointia, rakentamista tai muuta kehittämistoimintaa, ota yhteyttä alueen ELY-keskukseen.

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

 

TIETOA ALUEELTA

Maaseutuelinkeinot - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus edistää maaseutuelinkeinoja Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Näiltä sivuilta löytyy valtakunnallisen sisällön lisäksi alueellista täydentävää tietoa mm. seuraavista aiheista:

  • kehittämishankkeet
  • yritystuet
  • maatilainvestoinnit
  • sukupolvenvaihdokset maatiloilla
  • maatalouden tulotuet ja niiden valvonnat
  • elintarviketurvallisuuden tarkastukset.

Päivitetty