› Takaisin graafiseen esitykseen

Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritystukien näkökulmasta 95 prosenttia Suomen pinta-alasta on maaseutua. Uuden kaupunki-maaseutuluokituksen perusteella Suomen yrityksistä noin 30 prosenttia sijaitsee maaseudulla. Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Tuki ei kuitenkaan saa vääristää kilpailua.

Yritystukea haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. Hakija voi ottaa yhteyttä kumpaan tahansa toimijaan päästäkseen asiassa eteenpäin. Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n maaseuturahastosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kautta.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun yritysrahoitus - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa maaseudun yritystukien kohdentamista ohjaavat Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseutustrategia ja toimintasuunnitelma.

Sähköinen hakeminen

Tukien hakeminen tapahtuu pääasiassa sähköisesti Hyrrä –palvelussa. Hyrrä-palvelussa on helppo tehdä hakemus, seurata asian käsittelyä ja selata omia hakemustietoja. Kirjautumiseen tarvitaan Katso –tunniste, jonka käytöstä löytyy lisätietoa osoitteesta www.yritys.tunnistus.fi. Aloittava yrittäjä voi jättää hakemuksen ilman Katso –tunnistetta. ELY-keskus ja toimintaryhmät neuvovat asiakkaita tukien hakemisessa.

Jatkuva haku

Hanke- ja yritystukia voi hakea jatkuvasti, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Hankkeiden valinnassa noudatetaan avointa valintamenettelyä ja valinnassa on käytössä valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintaperusteet.

Tukea voidaan myöntää

  • pienelle yritykselle (alle 50 työntekijää), joka sijaitsee maaseutumaisella alueella
  • maatalousyritykselle (maatila) ryhtyessään harjoittamaan tai harjoittaessaan muuta yritystoimintaa kuin maatalous
  • alle 250 henkeä työllistävälle, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta ja markkinointia harjoittavalle yritykselle myös muualla kuin maaseutualueilla.

Maaseutuohjelman yritysrahoituksen tulee pääosin kohdentaa maaseutualueilla sijaitseville yrityksille. Vaasan ja Kokkolan kaupunkien keskustaajamat on rajattu maaseutuohjelman yritysrahoituksen ulkopuolelle.

Investointituki

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea muun muassa tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen ja uusien koneiden hankintaan. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos yrityksen toiminnassa. Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20–35 %. Minimi kokonaiskustannus vähintään 10 000 €.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvitys voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Yli 3750 euron toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille yli 3000 euron toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää de minimis -tukena 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Perustamistuki

Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit hakea tukea esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen tai kansainvälistysmisselvitykseen.

Toimiva yritys voi hakea perustamistukea yrityksen nykyistä toimintaa nähden uuden liiketoiminnan käynnistämiseen, siten että toimenpiteet kohdistuvat esimerkiksi uuteen toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina- alueeseen, tuotteeseen tai palveluun. Perustamistukea voidaan myös hakea innovatiivisen kokeilun toteuttamiseen.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. Voit hakea perustamistukea, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Yritys-Suomi -palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Yritys-Suomi.fi:ssä on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Perustamistukea voidaan myöntää 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

Maaseudun yritysrahoituksesta saat lisätietoa alueemme asiantuntijoilta, joihin on suositeltavaa olla yhteydessä ennen yritystukihakemuksen jättämistä.

 

Vaasan toimipaikka  
   
Yritystuen hakeminen ja tukipäätökset       Maksupäätökset
Matias Smeds puh. 0295 028 620 Pia Häggblom puh. 0295 028 565
Peter Björkmark 0295 028 641 Maj-Len Vestergård (Leader)
puh. 0295 028 560
  Anna Öman 050 3962664
Kokkolan toimipaikka  
   
Yritystuen hakeminen ja tukipäätökset Maksupäätökset
Heikki Rautio puh. 0295 028 612 Elina Mattsson puh. 0295 028 659
Anna-Maija Herlevi (Leader)
puh. 0295 028 560
 
   
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Päivitetty