› Takaisin graafiseen esitykseen

Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritystukien näkökulmasta 95 prosenttia Suomen pinta-alasta on maaseutua. Uuden kaupunki-maaseutuluokituksen perusteella Suomen yrityksistä noin 30 prosenttia sijaitsee maaseudulla. Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Tuki ei kuitenkaan saa vääristää kilpailua.

Yritystukea haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. Hakija voi ottaa yhteyttä kumpaan tahansa toimijaan päästäkseen asiassa eteenpäin. Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n maaseuturahastosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kautta.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun yritysrahoitus - Häme

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitettavien maaseudun yritystukien haku jatkuu vuonna 2020 tämän hetkisen tiedon mukaan neljällä hakujaksolla lokakuun loppuun. Vuoden ensimmäinen hakujakso päättyy 31.1.2020, ja seuraavat 30.4., 31.7. ja 31.10. Rahoituksen varmistamiseksi hakemus kannattaa jättää huhtikuun loppuun mennessä.

Maaseutuohjelmasta voidaan myöntää investointitukea maaseudulla toimiville alle 50 henkilön pienyritysten investointeihin. Tukea voi hakea myös pienet ja keskisuuret elintarvikealan yritykset kaupunkialueilla jos ne tuottavat ja myyvät pääosin maataloustuotteiden ensiasteen jalosteita.

Hämeen ELY-keskus ei pääsääntöisesti rahoita sisä- ja reunakaupunkialueella sijaitsevia yrityksiä.  Oman yrityksesi sijainnin voit tarkistaa Arcgis -verkkopalvelusta.

Sijainnista riippumatta maataloustuotteita jalostaville alle 250 henkilön pk-yrityksille voidaan myöntää rahoitusta yrityksen tuottavuutta ja tuotteiden laadun parantamista koskeviin investointeihin.

Sähköinen hakeminen

Rahoitushakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa kuitenkin olla yhteydessä Hämeen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. Hyrrä-palvelussa on helppo tehdä hakemus, seurata asian käsittelyä ja selata omia hakemustietoja. Katso-palvelussa organisaation edustaja voi perustaa Katso-tunnisteen sekä hallinnoida organisaation tietoja, alitunnisteita ja valtuuksia.

Investointituki

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea muun muassa tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen ja uusien koneiden hankintaan. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan ja tuki on 20–35 %.

Pääsääntöisesti tuen perusteena olevien hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä investoinnin kokonaiskustannuksista voi olla 2 milj. euroa alueellisesti vuosittain/tukijaksoittain käytettävissä olevien varojen puitteissa.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvitys voi myös päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Yli 3750 euron toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille yli 3000 euron toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää de minimis -tukena 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Perustamistuki

Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit saada tukea esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin tai vientiselvitykseen. Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma – voit hakea perustamistukea, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Suomi.fi palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Suomi.fi:n yritysosiossa on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Linkkejä ja lisätietoa

Lahti on kokonaisuudessaan, Nastolan liitosaluetta lukuunottamatta, rajattu muun yritystoiminnan osalta maaseudun yritystukien ulkopuolelle. Aluerajauskartta löytyy maanmittauslaitoksen sivuilta. Kopio oheinen linkki selaimeen ja voit tarkastaa alueen tukikelpoisuuden: https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589.

Kaupunkeja koskevat aluerajaukset eivät koske SEUT liitteen I mukaista maataloustuotteiden jalostusta, eikä maatilojen toiminnan monipuolistamisen investointitukia.

Yhteistyösopimuksen mukaan Leader- toimintaryhmät vastaavat ensisijaisesti yritysrahoituksesta Hollolan, Forssan ja Heinolan (sisemmillä ja ulommilla) kaupunkialueilla, jotka maa- ja metsätalousministeriön antamien Leader-ryhmän kriteerien mukaan voivat olla maaseutualueita, mutta Suomen ympäristökeskuksen aluetypologiassa määritellään sisemmäksi tai ulommaksi kaupunkialueeksi.

Lisätietoja maaseutualueista ja maaseudun yritystuista löydät Ruokaviraston sivuilta

Yli 2500 euron hankinnoissa tarvitaan selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Apuna voi käyttää lomaketta

Kun toimiva, vähintään kolme tilikautta  toiminnassa ollut yritys hakee tukea investointiin, investoinnin ja sen vaikuttavuuden voi esittää toimenpidesuunnitelmalla sekä yritystutkimusneuvottelukunnan lomakkeilla T2 ja T4.

Alkavan yrityksen tulee esittää suunnitelma Oma Yritys-Suomen liiketoimintasuunnitelmalla. Lisätietoa löytyy osoitteesta

Hämeen ELY-keskus ja alueen viisi paikallista Leader-toimintaryhmää neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-järjestelmän käytössä

Yritysten neuvontapalvelut Hämeessä

Hankkeen valmisteluun saat apua alueellisilta yritysyhteyshenkilöiltä tai neuvojilta. Alla olevilta kartoilta löydät Kanta- ja Päijät-Hämeen yritysneuvojat ja heidän yhteystietonsa kunnittain.

Päijät-Häme

Kanta-Häme


Päivitetty