Maaseudun kehittäminen

Kuvituskuva

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa

 • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
 • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

Jokainen ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseutustrategiansa. Niiden pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut maaseudun kehittämisohjelman rahoituskaudelle 2014 - 2020.

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Pirkanmaa

Haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain.

Yritystukien valintajaksot

 • 1.11.2018–31.1.2019
 • 1.2.–30.4.2019
 • 1.5.–31.7.2019
 • 1.8.–31.10.2019

Hanketukien valintajaksot

 • 1.11.2018–28.2.2019
 • 1.3.–31.5.2019
 • 1.6.–31.10.2019

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista (pdf)

Tukia voi hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Sähköinen palvelu ohjaa ja neuvoo hakijaa. Maksujen hakeminen ja mahdollisten lisätietojen toimittaminen tapahtuu myös verkkopalvelun kautta.

Rahoitusta yleishyödyllisiin investointeihin, tiedotukseen, koulutukseen ja esimerkiksi kylien kehittämiseen saa myös tällä ohjelmakaudella. Rahoitusta voi myös saada muun muassa pilottihankkeisiin sekä yhteistyöhön eri maaseututoimijoiden kesken.

Maksun hakemista helpottavia menettelyjä on otettu käyttöön. Kehittämishankkeissa yleiskustannukset voidaan hyväksyä laskennallisina hankkeen palkkakustannusten perusteella (ns. flat rate -menettely). Tällöin toteutuneita yleiskustannuksia ei tarvitse eritellä.

Joissakin hankkeissa tuki voidaan myöntää myös kertakorvauksena ja maksaa hankkeen hyväksytyn suunnitelman toteutumisen perusteella.

Tukea yrityksen perustamiseen ja investointeihin

Yritystoimintaan voi saada investointitukea ja uuden yritystoiminnan perustamistukea. Investointitukea voi saada muun muassa rakentamiseen ja koneiden hankintaan. Yrityksen perustamistuki on uusi tukimuoto. Sitä myönnetään aloittavan yrityksen liiketoiminnan käynnistämiseen. Perustamistuki maksetaan 2–3 erässä toteutuneiden toimenpiteiden perusteella.

Vetovoimaa maaseudulle - hankkeiden helmiä kaudelta 2007-2013

Verkkojulkaisu "Vetovoimaa maaseudulle" kertoo, mihin EU:n ohjelmakaudella 2007-2013 maaseuturahoitusta on suunnattu. Mukana myös esittelyjä rahoitetuista hankkeista.
Tutustu: Vetovoimaa maaseudulle


Päivitetty