Maaseudun kehittäminen

Kuvituskuva

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa

  • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
  • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

Jokainen ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseutustrategiansa. Niiden pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut maaseudun kehittämisohjelman rahoituskaudelle 2014 - 2020.

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Etelä-Savo

Keväällä 2015 tehdyn maaseudun yrittäjäkyselyn mukaan Etelä-Savon mikro- ja pienyrityksistä yli kolmannes aikoo tehdä kasvuun tähtääviä toimenpiteitä ennen vuotta 2020. Kasvuhakuisuutta esiintyy kaikilla toimialoilla, ja se lisääntyy yrityskoon kasvaessa. Etelä-Savon maaseutualueilla Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkikeskustojen ulkopuolella on yhteensä noin 6 500 mikro- tai pienyritystä (Tilastokeskuksen toimipaikka-aineisto, SVT: Luke).

Maaseutuohjelman rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa yrittäjille investoinnit ja uuden yritystoiminnan aloittaminen. Taloudellisesta tilanteesta johtuen yritystukien kysyntä on ollut Etelä-Savossa viime aikoina tavallista vähäisempää. Etelä-Savon ELY-keskus sidosryhmineen pyrkii innostamaan yrittäjiä rohkeasti investoimaan ja luottamaan taloudellisen tilanteen paranemiseen.   
 
Maaseuturahastosta rahoitettuja kehittämishankkeita on vireillä lähes kattavasti kaikilta Etelä-Savon maaseutustrategian painoaloilta. Hankkeiden toteutuessa Maaseudun kehittämisohjelmalla tulee olemaan merkittävä vaikutus eteläsavolaiseen elinkeinoelämään ja alueiden välisten hankkeiden myötä laajemmallekin alueelle. Myös alueen kolmessa Leader-ryhmässä on käynnistymässä paljon yksittäisiä hankkeita ja teemahankkeita.

Maaseudun kehittämissuunnitelman mukaista rahoituksen jakautumista yritystukien ja hanketukien kesken (60/40 %) ei ELY-keskuksen rahoittamissa hankkeissa tulla saavuttamaan ohjelmakauden alkupuolella. Etelä-Savon Leader-ryhmissä suhde on vastaavasti hanketukipainottelinen. Yritysten taloudellisen toimintaympäristön parantumisen myötä investoinnit lähtevät vauhtiin ohjelman loppupuolella. Tällöin myös ELY-keskuksen rahoitustoimissa päästäneen lähemmäksi tavoiteltua yritys- ja hanketuen suhdetta.

Maaseudun kehittämisohjelman mukaisesta rahoituksesta ja viljelijätuista tiedottaa ensisijaisesti Ruokavirasto (ruokavirasto.fi). Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 viimeisin versio sekä tietoa siihen liittyvään valmisteluun ja Leader-toimintaan löytyy maaseutu.fi -sivustolta. Eteläsavolaisten Leader-toimintaryhmien sivustot ovat: rajupusuleader.fi, piallysmies.fi ja veejjakaja.fi (linkit oikealla palstalla).

Maaseutukuriiri -viestintähankkeen verkkosivuilta www.maaseutukuriiri.fi löytyy lisää ajankohtaista tietoa Etelä-Savon maaseudun kehittämisestä ja hanketoiminnasta. Eteläsavolaisia viljelijöitä ja maaseudun yrittäjiä koskevat tilaisuudet löytyvät Maaseutukuriiri –viestintähankkeen tapahtumakalentereista, linkit oikealla palstalla.


Päivitetty