Maaseudun kehittäminen

Kuvituskuva

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa

  • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
  • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

Jokainen ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseutustrategiansa. Niiden pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut maaseudun kehittämisohjelman rahoituskaudelle 2014 - 2020.

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Etelä-Pohjanmaa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kautta rahoitetaan maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistamista, ympäristönsuojelua sekä hyvinvoinnin edistämistä maaseudulla.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 strategisina painopisteinä ovat: biotalouden edistäminen ja sen osana maatalouden harjoittaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla, maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja työllisyyden parantaminen kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista sekä maaseudun elinvoiman ja elämänlaadun lisääminen vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.

Lue lisää maaseudun kehittämisen mahdollisuuksista ja kokemuksista:

Uutisjyvät 2017 -kasvun ja hyvinvoinnin teemanumero (pdf)

Uutisjyvät 2016 -yrittäjyyden teemanumero (pdf)

Vaikuttavuuden arviointiin löytyy apua esitteestä:

Eteläpohjaisen maaseudun mahtisatoa 2019 (pdf)

Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 neljä painopistettä ovat:

  • ruokaprovinssin kehittäminen
  • metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen
  • yrittäjyyden edistäminen maaseudulla
  • alueellisen vetovoiman kasvattaminen

Etelä-Pohjanmaan alueellisessa kehittämissuunnitelmassa määritellyt painopisteet antavat suuntaviivat rahoituksen kohdentamiselle hanke- ja yritystukiin.

Hakeminen

Tukien hakeminen tapahtuu pääasiassa sähköisesti Hyrrä-palvelussa ( www.ruokavirasto.fi ).

Kirjautumiseen tarvitaan Katso -tunniste, jonka käytöstä löytyy lisätietoa osoitteesta www.yritys.tunnistus.fi . Aloittava yrittäjä voi jättää hakemuksen ilman Katso -tunnistetta. ELY-keskus neuvoo asiakkaita tukien hakemisessa.

Jatkuva haku, valintajaksot ja valintaperusteet

Hanke- ja yritystukia voi hakea jatkuvasti, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain.

Valintajaksot vuonna 2019

Hanketuet

Yritystuet

1.11.2018 - 28.2.2019

1.11.2018 – 31.1.2019

1.3.2019 – 31.5.2019

1.2.2019 – 30.4.2019

1.6.2019 – 31.10.2019

1.5.2019 – 31.7.2019

 

1.8.2019 – 31.10.2019

Vuoden 2020 valintajaksot

Hanketuet Yritystuet
1.11.2019-31.3.2020 1.11.2019-31.1.2020
1.4.2020-30.9.2020 1.2.2020-30.4.2020
  1.5.2020-31.7.2020
  1.8.2020-30.9.2020

HUOM!  Jos valintajakson päättyy viikonloppuna, virallinen hakuaika sähköisessä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23.59. Paperisia hakemuksia voi vielä toimittaa seuraavana arkipäivänä klo 16.15 asti.

Hankkeiden valinnassa noudatetaan avointa valintamenettelyä ja valinnassa on käytössä valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintaperusteet.

Valintaperusteet löytyvät Ruokaviraston sivulta

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät. Yrityksen perustamistukea voi saada uuden yrityksen perustamiseen ja joissakin tapaukissa yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen.

Yrityksen investointitukea on mahdollista myöntää tuotantotilojen ja uusien koneiden hankkimiseen sekä rakentamiseen. Tukea voi saada myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tällä voidaan esimerkiksi selvittää kannattaako hankkia valmis tuotantorakennus vai rakentaa uusi.

Seinäjoen ydinkeskustan tukialueen aluerajauskartta löytyy linkistä sivun oikeasta laidasta.

Hanketuet antavat mahdollisuuden kehittämiseen

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt kuten järjestöt, kyläyhdistykset ja oppilaitokset. Maaseudun asukkaat voivat kehittää asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä kehittämishankkeiden avulla. Yleishyödyllisinä investointeina tukea voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen ja kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen.

Maaseuturahaston hanketuet Etelä-Pohjanmaalla linjaukset 18.12.2015 (pdf)

Maaseutuohjelman yleishyödyllisten investointien tukeminen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituskehyksestä vuosina 2019-2020

Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on 7.6.2019 linjannut, että yhdistysten hakemiin yleishyödyllisiin investointihankkeisiin lisätään rahoitusta (EU ja valtio) 1,0 milj. euroa. Maaseutuohjelman yleishyödyllisten investointihankkeiden tukemiseen on käytettävissä ohjelmakaudella 2014-2020 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) linjauksen mukaisesti yhteensä 8,5 milj. euroa EU:n ja valtion rahoitusta.

Jäljellä oleva tuki 1,0 milj. euroa kohdistetaan yhdistysten yleishyödyllisiin investointihankkeisiin valintajaksoilla:

  • 2019 valintajakso 1.6.-31.10.2019
  • 2020 valintajaksot  1.11.2019-31.3.2020 ja 1.4.2020- 30.9.2020

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila , puh. 0295 027 701

Viestintäasiantuntija Tuija Nikkari, puh. 0295 027 703

Yritystuet

Asiantuntijat
Reijo Kivimäki, puh. 0295 027 570
Juha Koski, puh 0295 027 574

Hanketuet

Kehittämisasiantuntijat
Tapio Sivula, Leader vastaava, yleishyödylliset investoinnit, kehittämishankkeet puh. 0295 027 707
Esa Isosaari, kehittämishankkeet,yritysryhmähankkeet, Leader-hankkeet puh. 0295 027 813
Minna Nikkari, kehittämishankkeet, Leader-kehittämishankkeet puh. 0295 027 702
Essi Kiili, Leader-kehittämishankkeet puh. 0295 027 648
Tuija Nikkari, Leader-kehittämishankkeet puh. 0295 027 703

Maksatukset

Maksatuspäällikkö Anne Palokoski, puh 0295 027 679

Maksatusasiantuntijat
Sanna Mallén, puh 0295 027 758
Paula Nelimarkka, puh 0295 027 678
Raija Siltanen, puh 0295 027 686
Riitta Suomalainen, puh 0295 027 736
Jenni Valli, puh. 0295 027 688
Päivi Mäntymäki, puh. 0295 027 631

 


Päivitetty