Maantien 944 parantaminen uusimalla Karsimusperän ja Reinikansalmen vesistösillat, Kemijärvi

Lapin ELY-keskus on uusinut maantiellä 944 Kemijärvellä Luusuan kylässä sijaitsevien Karsimusperän ja Reinkansalmen vesistösillat. Molemmille siltapaikoille on rakennettu uusi silta tiepenkereineen noin 20–40 metrin etäisyydelle aiemmasta siltapaikasta. Siltapaikat sijaitsevat Seitakorvan voimalaitoksen ylävirran puolella. Molemmilla siltapaikoilla uusitiin tietä noin 0,5 km matkalla.  

Reinikansalmen vanhan sillan läheisyyteen rakennettiin henkilöautoille pysäköintialue. Vanha silta jää jalankulkijoiden käyttöön. 

Karsimusperän vanha silta on purettu.  Tiepenger, joka jää uuden tielinjauksen ulkopuolelle, on poistettu. Sillan läheisyydessä olevan saaren kiinteistöille on rakennettu liittymä uudelta tieosuudelta. Karsimusperän silta-aukkoon on rakennettu maatasanne moottorikelkkailijoiden käyttöön. 

Työt käynnistyivät maaliskuussa 2015 ja ne valmistuivat saman vuoden marraskuussa.  Urakoitsijana on toiminut Veljekset Karjalainen Oy.

Lisätietoja
Projektivastaava Matti Ryhänen puh. 0295 037 255
 

Päivitetty