Liikenteen luvat ja lausunnot

Liikenteen luvat, sopimukset ja lausunnot

ELY-keskukset ohjaavat tiealueella ja sen läheisyydessä ulkopuolisia toimijoita lupapäätöksillä ja sopimuksilla sekä antavat lausuntoja. ELY-keskukset myöntävat myös kuljetuksiin liittyviä lupia.

Osa lupa-asioiden käsittelystä on keskitetty valtakunnallisesti yhteen toimipisteeseen, osa käsitellään paikallisessa ELY-keskuksessa. Internet-sivuilta löytyvät tarvittavat lomakkeet sekä yhteystiedot.

Sähköinen asiointi on mahdollista osassa lupahakemuksista. Sähköisen asioinnin etuna on tietojen siirtyminen automaattisesti ELY-keskuksen käsittelijöiden käyttämään järjestelmään. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti sähköistä lomaketta, koska se nopeuttaa hakemusten käsittelyä.

Sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei saavu, tulee asiasta ilmoittaa Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX).

Hakemukset ja lausuntopyynnöt voi lähettää myös joko postitse tai sähköpostilla.

TIETOA ALUEELTA


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.