Luonnonsuojelu

Ajankohtaista

  • Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja kutsuu maanomistajia osallistumaan Suomen 100 -vuotisjuhlavuoteen. Osallistumalla voi turvata itselle tai edeltäville sukupolville tärkeän maiseman tai alueen säilymisen. Lue lisää: www.luontolahjani.fi
     

ELY-keskukset edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua. Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Lisäksi huolehditaan, että luontoarvot otetaan huomioon myös maankäytön suunnittelussa.

ELY-keskukset suunnittelevat yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä sekä toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) avulla. Lisäksi ELY-keskukset ovat mukana hankkeissa, joissa kunnostetaan ja hoidetaan arvokkaita perinnemaisemia.

ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Lisätietoa luonnonsuojelun aiheista on ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ks. linkit oikealla.

Kuva: Tapio Heikkilä / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Luonnonsuojelu - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella)

Varsinais-Suomen ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa kehittämällä luonnonsuojelualueiden verkostoa sekä suojelemalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Suojelualueverkostoa täydennetään erityisesti vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman avulla. Alueellamme on merkittäviä perinnebiotooppeja, joiden hoidolla turvataan lajien ja luontotyyppien säilymistä. ELY-keskus vaikuttaa alueiden käyttöön siten, että luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö tulevat turvatuiksi.

Lounais-Suomessa on rannikkosijainnista ja ilmasto-olosuhteista johtuen varsin rikas luonto. Saaristomeri ja Selkämeri ovat niin vesiluonnon kuin saarten ja rannikon osalta luonnoltaan hyvin monipuolisia. Sisämaassa maisemat vaihtelevat Salon kalliomäkialueesta Loimaan seudun ja Kokemäenlaakson tasaisiin alueisiin. Kokemäenjoen eteläpuolella maisemat ovat pääosin peltovaltaisia, mutta Satakunnan pohjoisosissa luonnonmaiseman piirteisiin tulevat mukaan harjut ja suot.

Lisätietoa:

Luonnonsuojelutehtävien henkilöstö ja aluejako 2015.pdf (127 kt)


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa