Liikenteen hallinta

Liikenteen hallinnan tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, vähentää liikenteen päästöjä sekä hyödyntää tieverkkoa tehokkaammin. Liikenteen hallinnan keinoilla vaikutetaan kulkutavan, reitin tai matkan ja kuljetuksen ajankohdan valintaan.

Liikenteen hallinnan edellytyksenä on luotettava ajantasainen tilannekuva liikennejärjestelmästä, joka mahdollistetaan tieto- ja viestintätekniikan avulla eli liikennetelematiikalla.

Liikenteen tiedotuksella tarjotaan ajantasaista tietoa tienkäyttäjille sekä ennen matkaa että matkan aikana mm. kelistä, liikenteestä ja liikenteen häiriöistä. Liikennettä ohjataan kiinteillä liikennemerkeillä tai vaihtuvalla liikenteen ohjauksella liikennemerkein, opastein ja liikennevaloin. Häiriön hallinta on liikenteen häiriötilanteiden havaitsemista jaa hoitamista eri viranomaisten välisenä yhteistyönä.

Älyliikenne tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liikennejärjestelmässä, kaikissa liikennemuodoissa sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Älyliikenne auttaa ja ohjaa valitsemaan ja optimoimaan liikkumisen kokonaisuuden kannalta edullisimmalla tavalla ja siten parantaa liikennejärjestelmän tuottavuutta, turvallisuutta, sujuvuutta, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Älyliikenne on keskeinen osa liikennepolitiikkaa ja tietoyhteiskuntapolitiikkaa.

Siinä tavoitellaan pitkällä aikavälillä muutosta, jonka myötä liikenne muuttuu kokonaisvaltaiseksi palveluksi (Mobility as a Service, MaaS). Tavoitteena on, että käyttäjät saavat heidän tarpeitaan vastaavat liikkumis- ja kuljetuspalvelut helposti yhden palvelusopimuksen kautta.

TIETOA ALUEELTA

Liikenteen hallinta - Pohjois-Pohjanmaa

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenteenhallinta-asioista myös Kainuun alueella)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa alueellaan maantieliikenteen hallinnasta ja sen infrastruktuurista sovittujen toimintalinjojen ja tavoitteiden mukaisesti. ELY-keskus vastaa liikenteen hallinnan suunnittelusta osana liikennejärjestelmäsuunnittelua ja hankesuunnittelua sekä vastuullaan olevien tienvarsilaitteiden, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta, käytöstä ja ylläpidosta. Toteutuksen ja ylläpidon ELY-keskus hankkii ostopalveluina.

ELY-keskus osallistuu alueellisen liikenteen hallinnan kehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. ELY-keskuksella on koordinoiva rooli tieliikenteen häiriöiden hallinnan suunnittelun ja viranomaisyhteistyön kehittämisessä. ELY-keskus on vetovastuussa Oulun seudun liikenteen hallinnan johtoryhmätyössä.

ELY-keskus vastaa yhdessä kaupunkien kanssa alueen maantieverkon liikennevalo-ohjauksesta ja sen kehittämisestä.

ELY-keskus osallistuu poliisin kanssa yhteistyössä automaattisen nopeus- ja liikennevalovalvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

ELY-keskus vastaa maantieverkon viitoituksen ja muun kiinteän liikenteen ohjauksen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Tieliikennekeskuksen Oulun toimipisteen yhteydessä toimii Oulun seudun liikenteenhallintakeskus, jossa yhteistyössä Oulun kaupungin ja Liikkuvan poliisin kanssa huolehdimme Oulun seudun tie- ja katuverkon liikenteen toimivuudesta.

Oulun seudun ajantasaiset, kaikkia kulkumuotoja koskevat liikennetiedot on on koottu käyttäjille ilmaiseen oulunliikenne.fi -portaaliin.
 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin liikenteenhallinnan asiantuntijapalvelut 2017 – 2018

Alustava tarjouspyyntö 18.5.2016, (pdf, 250 kt)

Hankintailmoituksen liitteet:

Neuvottelukutsu 27.6.2016, (pdf, 372 kt)

Neuvottelukutsun liitteet:

Lisäkirje 16.8.2016 (pdf, 39 kt)


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk).