Valtatie 4 Norvajärventien risteyssillan uusiminen, Rovaniemi - Lappi

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on uusinut Norvajärventien risteyssillan valtatiellä 4 Rovaniemellä.

Hankkeessa uusittiin Norvajärventien risteyssilta ja parannettiin suunnittelualueen liittymäjärjestelyjä. Lisäksi järjesteltiin kevyen liikenteen yhteyksiä, uusittiin valaistusta ja poistettiin valtatien 4 kaksi linja-autopysäkkiä.

Hankkeen urakoitsijana toimi Graniittirakennus Kallio Oy.

Työt käynnistyivät huhtikuun lopussa 2017.  Uusi silta otettiin liikenteelle lokakuun lopussa 2017. Sillan uusimiseen liittyviä viimeistelytöitä mm. kiveyksiä ja vihertöitä tehdään kesällä 2018.

Hankkeelle on myönnetty rahoitus korjausvelkaohjelmassa 2016 – 2018. Uuden sillan rakentamisella parannetaan liikenneturvallisuutta ja erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta. Urakkasumma on noin 2,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Antero Erkinjuntti, puh. 0295 037 217
 

Päivitetty