Kasvua Lappiin

Tältä sivulta löydät ELY-keskuksen ja TE-toimiston uutiskirjeet, asiakasrakennetta ja toimintaamme kuvaavia esitysaineistoja, tietoja kokeiluista ja piloteista sekä muista ajankohtaisista asioista. 

Elinvoimaa, menestyviä yrityksiä ja työllisyyttä Lappiin 

Työvoima- ja yrityspalveluita on tarpeen uudistaa vastaamaan elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden muutoksia. Lapissa tavoitellaan laadukkaita palveluita, jotka ovat helposti saatavilla ja selkeästi viestityt. Palvelut ryhmitellään asiakkaiden tarpeiden mukaisiin kokonaisuuksiin, joista on sujuva polku yksittäisiin palveluihin. Yritysten elinkaaren ja henkilöiden työuran aikana tapahtuu paljon muutoksia, jolloin palveluiden tulee olla joustavia. Digitaalisuuden hyödyntäminen vahvistuu palveluissa, johtamisessa ja toimijoiden välisessä yhteistyössä. 

Kasvupalveluiden asiakkaat ja palvelutarpeet

Pilotit ja kokeilut

Päivitetty