Kasvupalvelut Lappi

Tälle sivulle kerätään Lapin Kasvupalvelut–valmisteluun liittyvää aineistoa. Sivulta löydät viimeisimmät ajankohtaiskatsaukset, uutiskirjeet, infograafit sekä tiedot kokeiluista ja piloteista.

Mitä ovat kasvupalvelut

Maakuntauudistuksen yhteydessä uudistetaan työvoima- ja yrityspalvelut ja niitä kutsutaan kasvupalveluiksi. Tulevat maakunnat järjestävät kasvupalveluita työtä ja osaamisen kehittämistä tarvitseville henkilöille (=henkilöasiakkaat) sekä työntekijöitä tarvitseville ja toimintaansa kehittäville organisaatioille (=yritys- ja työnantaja-asiakkaat).

Palveluita on tarpeen uudistaa vastaamaan elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden muutoksia. Yritysten elinkaaren ja henkilöiden työuran aikana tapahtuu paljon muutoksia, joihin palveluiden on tarpeen vastata.

Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan ja palveluita tuotetaan aikaisempaa enemmän kilpailuilla markkinoilla. Digitaalisuuden hyödyntäminen vahvistuu palveluissa, johtamisessa ja toimijoiden välisessä yhteistyössä.

Lapissa tavoitellaan laadukkaita palveluita, jotka ovat helposti saatavilla ja selkeästi viestityt. Palvelut ryhmitellään asiakkaiden tarpeiden mukaisiin kokonaisuuksiin, joista on sujuva polku yksittäisiin palveluihin.

Palveluiden sisällöt ja tuottamistavat uudistuvat, koska maakunnilla on nykyistä enemmän liikkumavaraa palveluiden määrittelyssä. Tarkoituksena on kehittää palveluita jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja palvelun tuottajien kanssa. Asiakkailla on valinnanvapaus osassa palveluita ja palveluiden tuottamistavoille on löydetty yhdistelmä markkinaehtoisten palveluiden ja maakunnan oman tuotannon välille.

Lapin kasvupalveluiden visio

Esittelyaineistot

Uutiskirjeet

Tilaa Kasvupalvelut Lappi -uutiskirje tästä. Uutiskirjeen tietosuojaseloste.

Kasvupalveluiden asiakkaat ja palvelutarpeet

Pilotit ja kokeilut

Päivitetty