Laiturityöt

Saaristoliikenteen hoitoon sisältyy maantielautta- ja yhteysalusliikennettä palvelevan infrastruktuurin ylläpito. Lauttalaitureita on 85 kpl, joista Saaristomerellä 40. Yhteysaluslaitureita on noin 90. Lisäksi yhteysalusliikenteen käytössä on 49 laituria, joita omistavat kunnat, valtion muut viranomaiset ja yksityiset.

Laiturien kuntoarvioinnit auttavat ELY-keskusta suunnittelemaan ja priorisoimaan tarvittavia peruskorjauksia ja uusimista. Laiturien uusimistarve kasvaa koko ajan, kun 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa rakennetut laiturit alkavat tulla käyttöikänsä päähän.

 

KuvituskuvaKorppoon Galtbyn lauttasataman alueella uuden Ahvenanmaan yhteysalusliikennelaiturin rakentamistyöt ovat meneillään. Urakan töiden yhteydessä tehdään myös Galtbyn satama-alueen pohjoisosan nojausseinän korjaustöitä. Lue lisää

 

KuvituskuvaUtön laiturityö viivästyy

Utön laiturityö ei valmistu suunnitellussa ajassa. Töiden arvbioidan jatkuvan koko elokuun.

Lue lisää

 

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut

Ajankohtaista saaristoliikenteessä ja laituritöissä 2017 - katso video

Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=OkDnyUwYG64&feature=youtu.be