Laiturityöt

Saaristoliikenteen hoitoon sisältyy maantielautta- ja yhteysalusliikennettä palvelevan infrastruktuurin ylläpito. Lauttalaitureita on 85 kpl, joista Saaristomerellä 40. Yhteysaluslaitureita on noin 90. Lisäksi yhteysalusliikenteen käytössä on 49 laituria, joita omistavat kunnat, valtion muut viranomaiset ja yksityiset.

Laiturien kuntoarvioinnit auttavat ELY-keskusta suunnittelemaan ja priorisoimaan tarvittavia peruskorjauksia ja uusimista. Laiturien uusimistarve kasvaa koko ajan, kun 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa rakennetut laiturit alkavat tulla käyttöikänsä päähän.

 

 

 

 

Päivitetty