Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset – Uusimaa

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

 

Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

 

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Palkkaturva

Kalatalous - Kuulutukset - Varsinais-Suomi

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueella.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > Valitse aluevalinnasta Varsinais-Suomi

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

YVA-kuulutukset, päätökset ja lausunnot

Vedenottamoiden tarkkailuohjelmat

 

 

Yleistiedoksianto

 

Rakennussuojelulain mukainen päätös ja yleistiedoksianto


Pilaantuneen maaperän puhdistamispäätösten kuulutukset ja päätökset

Melua ja tärinää päätösten kuulutukset ja päätökset

,

Vesistövelvoitetarkkailuja koskevat kuulutukset

Vesiliikennerajoituksia koskevat kuulutukset

Suojellun luontotyypin rajojen määrittäminen

Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määrittäminen

 

 

 

 

 


Päivitetty

oikopolut