Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset – Uusimaa

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

 

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Palkkaturva

Kalatalous - Kuulutukset - Varsinais-Suomi

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueella.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > Valitse aluevalinnasta Varsinais-Suomi

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

YVA-kuulutukset, päätökset ja lausunnot

Vedenottamoiden tarkkailuohjelmat

 

Yleistiedoksianto

 

Rakennussuojelulain mukainen päätös ja yleistiedoksianto

 


Pilaantuneen maaperän puhdistamispäätösten kuulutukset ja päätökset

Melua ja tärinää koskevat ilmoitukset, kuulutukset ja päätökset

Vesistövelvoitetarkkailuja koskevat kuulutukset

Vesiliikennerajoituksia koskevat kuulutukset

Suojellun luontotyypin rajojen määrittäminen

Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määrittäminen

 

 

 

 

 


Päivitetty

oikopolut